Kontakta oss

Väljarbarometern

Senaste väljarbarometern finns här:

Demoskops väljarbarometer

Demoskop genomför kontinuerligt en väljarbarometer som visar svenska folkets partisympatier och hur dessa förändras. Dessa undersökningar ger en pålitlig bild av hur den svenska allmänheten skulle rösta om det var riksdagsval idag. På denna sida hittar du resultaten från våra väljarbarometrar som publiceras av vår mediapartner Aftonbladet och tolkningar och kommentarer till resultaten.

Under mer än tre decennier har vi varje månad tillfrågat allmänheten om vilket parti de skulle rösta på i nuläget. Syftet med väljarbarometern är att fånga de aktuella opinionsvindarna i Sverige på ett generellt plan samt få kunskap om hur den politiska utvecklingen, regeringspolitiken och samhällsutvecklingen i stort påverkar opinionen och stödet för olika politiska partier. Det är viktigt att komma ihåg att avsikten med väljarbarometern inte är att förutspå ett framtida valresultat, utan att ge en lägesbild och undersöka hur stödet för de olika partierna ser ut i nuläget. På denna sida hittar du resultat från våra väljarbarometrar.

Om väljarbeteende i Sverige

I Sverige är de viktigaste förklaringarna till hur människor röstar ideologi och värderingar. Utöver detta har också åsiktsöverensstämmelse i viktiga politiska sakfrågor stor betydelse. Under de senaste decennierna har emellertid väljarrörligheten i Sverige ökat och allt fler väljare byter parti mellan två val. Samtidigt ökar även röstdelningen då allt fler röstar på olika politiska partier i valen till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige.

Att väljarna på detta sätt är mindre lojala med ett och samma politiska parti över tid och i olika val betyder att partiernas exponering under valrörelsens sista fas kan bli alltmer väsentlig och personfrågor och enskilda sakfrågor kan få större betydelse.

Hur den politiska dagordningen ser ut och vilka partier som uppfattas ha den bästa politiken inom de viktigaste politiska områdena är andra faktorer som kan ha stor betydelse för utfallet av de allmänna valen. Vill du veta mer om vad som påverkar hur väljare röstar så kontakta oss. Vår opinionschef Johan Martinsson är docent i statsvetenskap och har en bakgrund inom valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och SOM-institutet. Vi kan därmed stå till tjänst med såväl kvalificerade föreläsningar om den senaste forskningen om väljarbeteende som fördjupade analyser.

Hur genomförs väljarbarometern?

Demoskops väljarbarometer bygger vid varje undersökningstillfälle på minst 2 000 enkätsvar från allmänheten 18 till 79 år. Datainsamlingen genomförs genom webbenkäter där deltagarna bjuds in via e-post. För väljarbarometern används Iniziopanelen. Urvalen är pre-stratifierade urval från panelen där sammansättningen av urvalet vad gäller faktorer som ålder och kön matchar befolkningens sammansättning i riket enligt SCBs statistik.
Huvudfrågan i väljarbarometern lyder ”Om det vore val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på?”. För de som uttrycker att de är osäkra på hur de skulle rösta ställs upp till ytterligare två följdfrågor för att utröna vilket parti de sannolikt skulle rösta på. I analyserna vägs dessa svar lika. I allmänhet svarar dock ungefär 95 procent av de som efter tre frågor har uppgett en partipreferens redan på den första frågan om vilket parti de skulle rösta på om det vore val till riksdagen idag.

De färdiga enkätsvaren vägs sedan efter kön, ålder, region, och vilket parti de röstade på i det närmast föregående riksdagsvalet enligt en metodik som Demoskop har utvecklat. Detta är den modell för vägning av opinionsdata från vår panel som Demoskop använder som standard. När det gäller väljarbarometern används även ytterligare en faktor i vägningen av resultaten som kalibrerar resultaten ytterligare efter historiska data på hur Demoskops väljarbarometer tidigare har förhållit sig till faktiska valresultat. Detta görs för att ytterligare öka precisionen i väljarbarometern.

Mer om metodiken

Demoskop samlar in data om opinionen och väljarpreferenser i princip varje dag året om. Det som sedan utgör vår officiella väljarbarometer som publiceras i samarbete med vår mediapartner är ett utdrag ur denna löpande datainsamling en gång per månad vars datum bestäms i samråd med vår mediapartner.

I Demoskops dagligt pågående datainsamlingar skickar vi ut cirka 500 nya inbjudningar till våra enkäter varje dag. Standard är sedan använda två ytterligare påminnelser till de som ännu inte har svarat. Formuläret skiftar över tid och innehåller olika frågor om blandade ämnen. När vi sedan bestämmer oss för en undersökningsperiod kommer vi således att få med svarspersoner som direkt besvarat formuläret och svarspersoner som behövt en eller två påminnelser för att besvara detsamma. Datainsamlingen för väljarbarometern pågår vanligtvis under minst en veckas tid för att säkerställa att intervjuer har genomförts både på veckodagar samt under veckoslut.

När en panelmedlem har blivit utvald till en specifik enkät, får de en markering i vår databas som gör att de inte får en ny inbjudan inom en viss förutbestämd tid, en så kallad karantänperiod. Skälet är att slumpen inte ska göra att någon får för många inbjudningar till att medverka i undersökningar på kort tid.

Då Iniziopanelen inte bygger på ett slumpmässigt befolkningsurval utan är en självrekryterad panel tillämpar vi inte konventionella felmarginaler och signifikanstester på våra resultat från väljarbarometern. För att avgöra betydelsen av en opinionsförändring jämför vi huvudsakligen med tidigare resultat och med hur stora förändringar vanligen är.

Då vi i våra dagliga datainsamlingar tillämpar roterande urval och beräkningar av resultaten från väljarbarometern baseras på de svar som kommer in under en viss tidsperiod innebär det att exakta deltagarfrekvenser bland de i panelen som har bjudits in att besvara frågorna om partival inte kan beräknas exakt för de svar som används i en viss väljarbarometer. För enskilda projekt kan beräkningen naturligtvis göras, och våra deltagarfrekvenser ligger då i nuläget på omkring 30 procent. I enlighet med den ledande branschorganisationen AAPORs rekommendationer använder vi begreppet deltagarfrekvens för vår panel istället för begreppet svarsfrekvens som förbehålls slumpmässiga befolkningsurval.

Tidigare väljarbarometrar

Kontaktpersoner

Pelle Ahlin Olofsson
Head of Society & Public Opinion
+46 73 589 36 89
pelle.ahlin@demoskop.se
Johan Martinsson
Director of Public Opinion and Polling
+46 70 466 04 35
johan.martinsson@demoskop.se

Väljarbarometern november 2021

Väljarbarometern november 2021 SD backar i november månads väljarbarometer I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för november tappar SD (18,7 procent) 2,2 procentenheter, […]

Läs mer

Väljarbarometern oktober 2021

Lägsta stödet för MP på 16 år I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för oktober är stödet för S (26,7 procent) oförändrat. MP […]

Läs mer

Väljarbarometern september 2021

Största stödet för S sedan pandemitoppen I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för september ökar stödet för S (26,7 procent) med 2,1 procentenheter. […]

Läs mer

Väljarbarometern augusti 2021

V nu fjärde största parti I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för augusti ökar M (23,2 procent) med 1,5 procentenheter, framåt även för […]

Läs mer

Väljarbarometern juli 2021

V backar något I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för juli tappar V (9,4 procent) 1,9 procentenheter, regeringspartierna S (25,2 procent) och MP […]

Läs mer

Väljarbarometern (extra), juni 2021

V går markant framåt I Demoskops/Aftonbladets extra väljarbarometer för juni ökar V (11,3 procent) med 2,8 procentenheter, regeringspartierna S (23,4 […]

Läs mer

Väljarbarometern, juni 2021

V återtar en del förlorad mark I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för juni ökar V (8,5 procent) med 1,6 procentenheter, regeringspartierna S […]

Läs mer

Vår syn på Ekots riktlinjer för rapportering av opinionsmätningar

Metoderna för att mäta opinionen har tagit stora steg framåt de senaste åren – men Sveriges Radio och Ekot är […]

Läs mer

Väljarbarometern, maj 2021

Väljarbarometern,  maj 2021 Centerpartiet alltmer ett alternativ för de rödgröna väljarna [share_box] [divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″] I Demoskops/Aftonbladets […]

Läs mer

Väljarbarometern, april 2021

Väljarbarometern,  april 2021 Lägsta stödet för Kristdemokraterna sedan november 2018 [share_box] [divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″] I Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer […]

Läs mer

Väljarbarometern, mars 2021

Väljarbarometern, mars 2021 M når sin högsta nivå sedan juli 2016 [share_box] [divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″] I Aftonbladet/Demoskops […]

Läs mer

Väljarbarometern, februari 2021

Väljarbarometern, februari 2021 SD fortsätter backa [share_box] [divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″] Den senaste månaden har coronapandemin och vaccineringen […]

Läs mer