Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer 29 augusti 2022 – fjärde mätningen

Anderssons regeringsunderlag i ledning

Väljarbarometer 29 augusti 2022

Klicka här för att komma till Väljarbarometern 5 september 2022

Väljarbarometer 29 augusti 2022 – fjärde mätningen

Med mindre än två veckor kvar till valet ser nu Anderssons regeringsunderlag ut att vara i ledning före Kristerssons sida. Det visar den fjärde väljarbarometern i augusti månad som publiceras i Aftonbladet. Läget är dock jämnt, men trenden sedan valrörelsen inledning är tydlig. I första mätningen i början av augusti hade Kristerssons sida ledning med 2,2 procentenheter och har undan för undan tappat, medan Anderssons sida ökat och har nu en ledning på 1,6 procentenheter. C, V, MP och S har vart och ett ökat marginellt, medan SD har ökat på bekostnad av M, KD och L som alla tappat väljare. Dessutom ser vi en rörelse från L till C och från C till S.

SD ökar i denna mätning till 20,6 procent (+1,9) och M tappar till 18,0 (-1,9), vilket är det lägsta stödet för M sedan december 2019. Därmed är SD näststörsta parti efter S. I övrigt är skillnaderna sedan förra veckans mätning relativt små.

Valrörelsen har till stor del kommit att präglas av frågor som rör lag och ordning samt plånboksfrågor som relaterar till det ökade kostnadsläget. Rapporter om gängrelaterade skjutningar och höjda energipriser, ökad inflation och att Sverige står inför en lågkonjunktur får stort utrymme i media och i debatterna. Bland väljarna är SD det parti som uppfattas ha bäst politik för lag och ordning och belönas framför M med ökat väljarstöd. Samtidigt ser vi i mätningen att rörligheten bland SD-väljarna ökat. SD tappar väljare till M, KD och något till S, men tar också väljare, framförallt från M. SD liknar alltmer övriga partier när det gäller väljarrörlighet. Tiden då steget att sympatisera med SD var något laddat är förbi. Många väljare rör sig numer mellan M, KD och SD som vi tidigare såg att väljare rörde sig mellan Allianspartierna. L står fortfarande vid sidan av denna rörelse.

Några röster ur undersökningen som tidigare röstat på ett annat parti, men idag skulle rösta på SD:

”Det enda partiet som vågar göra någonting med Sverige. Den rödgröna regeringen har försämrat Sverige avsevärt.  Borgerligt parti krävs för att förbättra Sverige igen, SD har sagt samma sak i flera år och flertalet partier börjar ta efter.” (C-väljare som idag skulle rösta SD)

”Har röstat på moderaterna tidigare men nu känner jag att det behövs en förändring i samhället och då räcker inte de lösningar som moderaterna föreslår.” (M-väljare som idag skulle rösta SD)

”Jag väljer mellan KD och SD men just idag lutar det åt SD då jag är oerhört trött på all kriminalitet där inget händer. Även pga allt fokus på de som kommit till Sverige, visserligen ofta av tragiska skäl. Vi som arbetat heltid hela livet tvingas nu leva på en pension där man ser andra får högre garantipension samt bidrag som kommer upp till min pensionsnivå.” (KD-väljare som idag skulle rösta på SD)

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 216 intervjuer under perioden 21-29 augusti 2022 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

 “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag. Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet