Kontakta oss

Vårt nätverk

Att ligga långt framme i vår bransch handlar om mer än att göra bra jobb för våra kunder. Vi behöver också få en bredare bild av hur vår värld ser ut och vara med och påverka utvecklingen. Det gör Demoskop genom att vara medlem i dessa organisationer.