Kontakta oss

Medarbetar-undersökning

Ett företags framgång kan kopplas till medarbetarnas välmående och engagemang. Genom att följa upp medarbetarupplevelsen får vi insikt i vad som behöver utvecklas och förändras men också vad som fungerar bra och kan ses som verksamhetens styrkor.

Syftet med en medarbetarundersökning är att få ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet för att kunna ge bättre service till kunder och stärka företaget eller organisationen som en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarenkäten utgör också ett viktig del i företagets systematiska arbetsmiljöarbete och arbetet med resultatet kan därför också hanteras i samverkan på olika nivåer, t.ex. samverkansgrupper, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

Demoskop hjälper dig med hela processen, från upplägg och planering till presentation av resultat. Vi tar även fram en guide som fungerar som ett stöd för både chefer och medarbetare i arbetet med att använda resultaten.

 • Medarbetarundersökningar
 • Organisationsutveckling för högpresterande organisationer
 • Engagemang
 • Mångfald
 • Ledarskap
 • Hantering av hälsa och stress
 • Arbete med kultur och värderingar
 • Utveckling av ledarskap
 • Employer branding
 • Exit-undersökningar
 • Onboarding-undersökningar
 • Engagemangsundersökningar

Kontaktpersoner

Pelle Ahlin Olofsson
Head of Society & Public Opinion
+46 73 589 36 89
pelle.ahlin@demoskop.se
Malin Höglund
Analyst

malin.hoglund@demoskop.se