Through,The,Glass,With,Sticker.,Sitting,By,Table.,Group,Of

Varumärkestracking / Brand tracking

På Demoskop erbjuder vi detaljerade varumärkestrackingtjänster som ger dig kontinuerliga insikter om ditt varumärkes prestanda på marknaden. Genom att analysera konsumenternas uppfattningar och attityder hjälper vi dig att förstå och stärka ditt varumärkes position. Med vår omfattande erfarenhet och skräddarsydda metoder får du tydliga rekommendationer och värdefulla insikter som hjälper dig att öka varumärkeslojalitet och erkännande. Upptäck hur våra trackingtjänster kan driva ditt varumärke mot större framgång.

Vi jobbar bland annat med:

Aftonbladet logotyp
SEB logotyp
svenskt närlingsliv logotyp
HSB logotyp
Svenska dagbladet logotyp
Pensionsmyndigheten logotyp

Följ ditt och konkurrenternas varumärken för att skapa tillväxt

Genom Demoskops varumärkestrackingar får ni en tydlig bild av vilka insatser som har givit effekt under den aktuella perioden, om uppsatta mål avseende t.ex. förflyttning i kännedom, tänkbarhet eller preferens har uppnåtts. Vi hjälper dig att skapa en tydligare position gentemot konkurrenterna för att på så vis kunna ta marknadsandelar framöver.

Ofta genomför vi en workshop baserat på resultaten som vi på Demoskop leder där även reklambyrå och mediebyrå deltar så att alla har en gemensam bild av prioriterade satsningar framåt.   


Du kommer att få insikter som bidrar till att:

✔︎ Förbättra position av varumärket gentemot konkurrenterna
✔︎ Anpassa mediemixen för att nå önskade mål
✔︎ Prioritera vilka aspekter av varumärket som bör vara i fokus i kommunikationen
✔︎ Attrahera både befintliga och potentiella kunder


Undersökningsprocessen

Vårt arbete inleds med ett start-up möte där vi tillsammans med dig identifierar de kunskapsluckor som behöver fyllas. Därefter utför vi olika analyser av primär- och sekundärdata för att samla in de insikter som behövs. Vi strävar alltid efter att säkerställa att våra resultat blir användbara och agerbara för ditt företag. Med Demoskop vid din sida får du en klar och agerbar väg till en bättre förståelse av din målgrupp och marknad.

Process bild 1 uppstart@2x

Uppstart

Process bild 2 Studiedesign@2x

Studiedesign

Process bild 3 Datainsamling

Datainsamling

Process bild 4 Databearbetning och analys

Databearbetning och analys

Process bild 5 Leverans

Leverans

Dashboards, skriftliga rapporter och workshops med rådgivning 

Demoskop erbjuder kunder en omfattande leverans som inkluderar noggranna analyser, handlingsbara slutsatser och skräddarsydda action-planer. Genom interaktiva workshops och kontinuerlig rådgivning stöttar vi kunderna i att maximera sin affärstillväxt och framgång.

Case

Demoskops analyser och strategiska arbete är en viktig del i framgången för många företag och organisationer. Läs mer om vårt arbete tillsammans med Spendrups.

Analyser ger Spendrups stabil grund för affärsbeslut

Läs mer om vårt case med Spendrups

Demoskop: Precision i siffror

Infografik 1 bild
Infografik 2 bild
Infografik 3 bild

”Vi har ett nära samarbete som bygger på en öppen dialog om affärsmål, varumärkespositioneringen på marknaden för våra olika produkter och val av optimala kommunikationsinsatser utifrån det. Demoskop bidrar med många värdefulla insikter och strategiskt viktiga underlag kring alla dessa delar”

— Björn Ivarsson

Marknadschef

Lisa Alf bild

”Tack vare Demoskops standardiserade upplägg för att mäta utomhusreklam i Sverige och Norge kan vi mäta effekten av alla annonsörers varumärkeskampanjer på kontinuerlig basis. Det hjälper oss att skapa benchmark och hitta framgångsfaktorer för hur man når ut till sina målgrupper genom utomhusreklam.” 

— Lisa Alf

Senior Advisor Business Insights

Clear Channel logotyp

Kontakta oss

Hör gärna av er och ställ frågor så återkopplar vi inom kort.

Ekosystem demoskap

Din kompass för datadrivna beslut

Upptäck Demoskops fulla kapacitet – din partner för insiktsfull dataanalys och strategisk tillväxt. Vår integrerade modell belyser hur vi stöttar er resa från affärsdata till kundförståelse, och från marknadsanalys till mätbar effekt. Genom en holistisk syn på er verksamhet, säkrar vi inte bara insikter för varje enskild tjänst, utan erbjuder en komplett vägledning för långsiktig framgång och tillväxt. Välkommen till Demoskop – där varje data punkt är en del av din större berättelse