Kontakta oss

NCC hittade vägen till framgång på LinkedIn

Utmaning och problemställning

Hur mäter man digital kommunikation? Och vilken effekt har den på varumärket? Frågor som dessa är något vi får dagligen på Demoskop, och det var med grund i detta som NCC och Demoskop kom i kontakt.

NCC ville mäta sitt varumärke i digitala kanaler i syfte att förstå hur varumärket upplevs i olika digitala kanaler för att på så sätt kunna öka attraktionskraften bland kunder, medarbetare, potentiella medarbetare och intressenter.

Så löste vi det

NCC och Demoskop inledde ett samarbete med anledning av att NCC gjorde en stor digital satsning för några år sedan. NCC byggde om ncc.se och blev mer aktiv i de sociala mediekanalerna. En viktig del i denna satsning var också lanseringen av NCC:s blogg, blog.ncc.se. Bloggens syfte var att förstärka mjukare värden, bland annat ville NCC visa mer av egenskaper kring att vara nyskapande, lyhörda, kundorienterade, lösningsorienterade, omtänksamma och inspirerande. De mjuka värdena förmedlades genom olika blogginlägg under fyra huvudteman:

  • hållbarhet
  • framåtanda
  • digitalisering
  • attraktiv arbetsgivare

Med utgångspunkt i detta gjorde Demoskop en omfattande undersökning för att utvärdera resultatet.

– Vi gjorde en webbundersökning på ncc.se samt på blog.ncc.se, Facebook, Twitter och LinkedIn, berättar Erik Bergling, Senior Consultant på Demoskop.

Vi analyserade även hur man pratade om NCC i sociala medier, och studerade trafik och besöksbeteende på ncc.se. Genom att mäta och studera samtliga delar av NCC:s digitala kommunikation kunde vi analysera om och hur det digitala arbetet har påverkat personers uppfattning om varumärket.

Resultaten talade sitt tydliga språk. En stor majoritet av de som tagit del av kommunikationen i de olika kanalerna hade ett positivt helhetsintryck av NCC. Samtliga som tagit del av kommunikationen via NCC:s blogg eller LinkedIn upplevde att NCC arbetar med hållbara och innovativa lösningar, har bra digitala tjänster samt såg NCC som en attraktiv, framtida arbetsgivare.  

En viktig slutsats var att det fanns tydliga skillnader när det gäller uppfattningen av NCC beroende på vilken kanal man exponerats för. Vilket stärker vikten av att ha olika strategier för olika kanaler, något som NCC har arbetat genomgående med. Ett exempel är framgången som det har inneburit på LinkedIn.

Detta blev resultatet

– NCC har nu 178 000 följare på LinkedIn, ett mål NCC har jobbat mot en längre tid, säger Ingela Jerat som är Head of Digital på NCC.

– Jag tror inte på att klumpa ihop sociala medier som en kanal utan på att ha mål, målgrupps- och innehållsstrategi för varje kanal. Undersökningen vi gjorde tillsammans med Demoskop gav oss ökad förståelse för hur NCC upplevs i de olika kanalerna och vad vi ska utveckla ännu mer
På NCC har vi tack vare samarbetet med Demoskop haft en tydlig strategi för hur vi jobbar med LinkedIn, kommunikationskanalen har varit viktigt för oss då vi är i stort behov av att anställa nya medarbetare. Det är därför glädjande att så många är intresserade av vårt bolag, vill se vad vi gör i vår bransch och att vi nu nått 178 000 följare.

NCC finns på LinkedIn för att bygga vårt varumärke som arbetsgivare och för att visa vad vi gör för att attrahera nya medarbetare – men också för att visa nya tjänster inom vårt erbjudande. Vi bygger också en intern stolthet för det vi gör genom vårt nätverk på LinkedIn. Många anställda följer vår kanal och delar våra inlägg. LinkedIn har också blivit den kanal där alla länder och affärsområden kommit samman och samarbetar på ett föredömligt sätt. Om man i andra kanaler har lite olika åsikter om kanalens duglighet, målgrupp eller styrka så har LinkedIn samlat oss kommunikationsmässigt. Varje månad publicerar vi mellan 50-80 inlägg mot olika målgrupper i olika länder. I början hade vi aktivitetsmål men det behöver vi inte längre – alla länder och affärsområden förser oss med bra innehåll. Bra innehåll är nyckeln – det är något som vi jobbar med hela tiden och som gör att vi är intressanta att följa och därmed fortsätter växa.”

Relaterat innehåll


Ytterligare kundcase

Visa alla kundcase