Business,Professionals.,Group,Of,Young,Confident,Business,People,Analyzing,Data

Kampanjmätning

På Demoskop erbjuder vi detaljerade kampanjmätningar som ger dig insikterna du behöver för att optimera dina marknadsföringsinsatser. Genom att analysera medieeffektivitet och mottagandet av dina kampanjer kan vi hjälpa dig att nå dina målgrupper på bästa sätt och maximera avkastningen. Med över 10 000 genomförda kampanjmätningar har vi den erfarenhet som krävs för att ge dig tydliga rekommendationer och insikter för att förbättra dina framtida kampanjer. Upptäck hur våra skräddarsydda analyser kan driva din framgång.

Vi jobbar bland annat med:

Aftonbladet logotyp
SEB logotyp
svenskt närlingsliv logotyp
HSB logotyp
Svenska dagbladet logotyp
Pensionsmyndigheten logotyp

Vi ger dig svar på om dina kampanjer når fram och når in

Genom att vi utgår från medieplanen för kampanjen, så ger vi våra uppdragsgivare och mediebyrån ett tydligt underlag avseende vilka medieslag som har fungerat bra för att nå ut och skapa observation i olika delmålgrupper. Genom att ta del av briefen som reklambyrån har utgått ifrån för den kreativa utformningen och budskapet, så kan vi ge tydlig återkoppling i vilken utsträckning kampanjen uppskattats och förmedlat det som önskats.

I våra presentationer av kampanjmätningarna har vi ett resonemang både med våra uppdragsgivare, mediebyrån och reklambyrån avseende om önskad effekt uppnåtts i form av en positiv påverkan i synen på varumärket och/eller en mer direkt effekt i form ökad försäljning. Samt vad som med fördel kan justeras till kommande kampanjer.

Läs mer


Vi hjälper dig att:

✔︎ Optimera innehållet i kampanjerna
✔︎ Optimera mediemixen för att nå ut till de viktigaste målgrupperna på bästa sättUndersökningsprocessen

Vårt arbete inleds med ett start-up möte där vi tillsammans med dig identifierar de kunskapsluckor som behöver fyllas. Därefter utför vi olika analyser av primär- och sekundärdata för att samla in de insikter som behövs. Vi strävar alltid efter att säkerställa att våra resultat blir användbara och agerbara för ditt företag. Med Demoskop vid din sida får du en klar och agerbar väg till en bättre förståelse av din målgrupp och marknad.

Process bild 1 uppstart@2x

Uppstart

Process bild 2 Studiedesign@2x

Studiedesign

Process bild 3 Datainsamling

Datainsamling

Process bild 4 Databearbetning och analys

Databearbetning och analys

Process bild 5 Leverans

Leverans

Skriftlig rapport och workshop med rådgivning

Demoskop erbjuder kunder en omfattande leverans som inkluderar noggranna analyser, handlingsbara slutsatser och skräddarsydda action-planer. Genom interaktiva workshops och kontinuerlig rådgivning stöttar vi kunderna i att maximera sin affärstillväxt och framgång.

Demoskop: Precision i siffror

Infografik 1 bild
Infografik 2 bild
Infografik 3 bild

”Vi har ett nära samarbete som bygger på en öppen dialog om affärsmål, varumärkespositioneringen på marknaden för våra olika produkter och val av optimala kommunikationsinsatser utifrån det. Demoskop bidrar med många värdefulla insikter och strategiskt viktiga underlag kring alla dessa delar”

— Björn Ivarsson

Marknadschef

Lisa Alf bild

”Tack vare Demoskops standardiserade upplägg för att mäta utomhusreklam i Sverige och Norge kan vi mäta effekten av alla annonsörers varumärkeskampanjer på kontinuerlig basis. Det hjälper oss att skapa benchmark och hitta framgångsfaktorer för hur man når ut till sina målgrupper genom utomhusreklam.” 

— Lisa Alf

Senior Advisor Business Insights

Clear Channel logotyp

Kontakta oss

Hör gärna av er och ställ frågor så återkopplar vi inom kort.

Ekosystem demoskap

Din kompass för datadrivna beslut

Upptäck Demoskops fulla kapacitet – din partner för insiktsfull dataanalys och strategisk tillväxt. Vår integrerade modell belyser hur vi stöttar er resa från affärsdata till kundförståelse, och från marknadsanalys till mätbar effekt. Genom en holistisk syn på er verksamhet, säkrar vi inte bara insikter för varje enskild tjänst, utan erbjuder en komplett vägledning för långsiktig framgång och tillväxt. Välkommen till Demoskop – där varje data punkt är en del av din större berättelse