Kontakta oss

Tjänster

Förtest av reklam – Koncepttest

Vi har lång erfarenhet av att genomföra förtester/ koncepttester i olika former.

Innovation – Koncepttest

Demoskop hjälper dig att optimera och utveckla specifika upplevelser och tjänster utifrån kundebehov.

Kampanjmätning

Vi har lång erfarenhet av att genomföra och analysera kampanjmätningar.

Konkurrentanalys

Demoskops konkurrentanalyser ger en bra överblick över vilka starka respektive svaga sidor som de viktigaste konkurrenterna har och varför. I kombination med bland vilka målgrupper som konkurrenterna har en stark position.

Kundundersökning

Hur nöjda är kunderna och hur upplevs köpresan?

Marknadsanalys

När du behöver belysa hela marknaden för att göra rätt bedömning.

Marknadsundersökning

En marknadsundersökning är en specifik undersökning som syftar till att samla in data om en viss aspekt av marknaden.

Varumärkestracking / Brand tracking

Genom Demoskops varumärkestracking får ni en tydlig bild av vilka insatser som givit effekt under den aktuella perioden, om uppsatta mål avseende tex förflyttning i kännedom, tänkbarhet eller preferens uppnåtts.

Varumärkesundersökning

Hur uppfattas ett varumärke och hur kan positionen stärkas?

Koncept- och produkttest

Optimera och utveckla nya idéer, upplevelser och tjänster.

PR- och opinionsundersökning

Vad tycker svenska folket och hur ser väljaropinionen ut?

Väljarbarometern

Vilket parti skulle svenska folket rösta på om det vore val idag?

Medarbetarundersökning

Hur ser studenter, och medarbetare på sitt arbete och karriär?

 • Medarbetarundersökningar
 • Organisationsutveckling för högpresterande organisationer
 • Engagemang
 • Mångfald
 • Ledarskap
 • Hantering av hälsa och stress
 • Arbete med kultur och värderingar
 • Utveckling av ledarskap
 • Employer branding
 • Exit-undersökningar
 • Onboarding-undersökningar
 • Engagemangsundersökningar