Office,Colleagues,Having,Casual,Discussion,During,Meeting,In,Conference,Room.

Marknadsundersökning

På Demoskop erbjuder vi omfattande marknadsundersökningar som ger dig de insikter du behöver för att fatta välgrundade beslut. Vår expertis inom dataanalys och kundbeteende hjälper dig att förstå marknadstrender, identifiera möjligheter och navigera konkurrensen. Med våra skräddarsydda undersökningar får du den information som krävs för att optimera din strategi och driva affärstillväxt. Upptäck hur vår djupgående analys kan stödja din verksamhet och skapa hållbar framgång.

Vi jobbar bland annat med:

Aftonbladet logotyp
SEB logotyp
svenskt närlingsliv logotyp
HSB logotyp
Svenska dagbladet logotyp
Pensionsmyndigheten logotyp

Säkra din framtid på marknaden

Marknadsundersökning är en process där information insamlas, analyseras och tolkas gällande en särskild marknad, produkt eller tjänst. Marknadsundersökningar fokuserar på att identifiera konsumenternas beteenden, preferenser, behov och attityder genom olika metoder som enkäter, intervjuer, fokusgrupper och observation.

En marknadsundersökning är ofta kvantitativ eller kvalitativ och ger konkret information som hjälper företag att fatta beslut om produktutveckling, prissättning, marknadsföringsstrategier, och målgruppssegmentering. Den kan också användas för att mäta kundnöjdhet, varumärkeskännedom och att utvärdera effekten av reklamkampanjer.

Du får den kunskap du behöver för att optimera din produktportfölj, marknadsföringsinsatser, kundupplevelse och affärsstrategier. En marknadsundersökning är ett väsentligt verktyg för att förbli relevant och framgångsrik i en ständigt föränderlig och konkurrensutsatt marknadsmiljö.

Läs mer


En marknadsundersökning bidrar till:

✔︎ Välgrundat och faktabaserat beslutsfattande: Genom en ökad förståelse för kundbeteenden, preferenser och behov kan företag utforma produkter och tjänster som bättre möter marknadens efterfrågan, vilket i sin tur kan öka försäljning och marknadsandelar.
✔︎ Riskminimering: Att ha tillgång till relevant och aktuell information minskar osäkerheten och möjliggör mer kalkylerade risker inom affärsverksamheten.
✔︎ Konkurrensfördelar: Du får insikter om konkurrenternas styrkor och svagheter, vilket ger en möjlighet att positionera företagets erbjudande på ett sätt som utnyttjar marknadsluckor eller konkurrenternas brister.
✔︎ Kundcentrerad strategi: Genom att förstå kundernas upplevelser, åsikter och förväntningar kan företag utveckla en mer kundcentrerad affärsstrategi. Detta leder inte bara till ökad kundnöjdhet utan också till stärkta kundrelationer och högre kundlojalitet över tid

Undersökningsprocessen

Vårt arbete inleds med ett start-up möte där vi tillsammans med dig identifierar de kunskapsluckor som behöver fyllas. Därefter utför vi olika analyser av primär- och sekundärdata för att samla in de insikter som behövs. Vi strävar alltid efter att säkerställa att våra resultat blir användbara och agerbara för ditt företag. Med Demoskop vid din sida får du en klar och agerbar väg till en bättre förståelse av din målgrupp och marknad.

Process bild 1 uppstart@2x

Uppstart

Process bild 2 Studiedesign@2x

Studiedesign

Process bild 3 Datainsamling

Datainsamling

Process bild 4 Databearbetning och analys

Databearbetning och analys

Process bild 5 Leverans

Leverans

Skriftlig rapport och workshop med rådgivning 

Demoskop erbjuder kunder en omfattande leverans som inkluderar noggranna analyser, handlingsbara slutsatser och skräddarsydda action-planer. Genom interaktiva workshops och kontinuerlig rådgivning stöttar vi kunderna i att maximera sin affärstillväxt och framgång.

Demoskop: Precision i siffror

Infografik 1 bild
Infografik 2 bild
Infografik 3 bild

”Vi har ett nära samarbete som bygger på en öppen dialog om affärsmål, varumärkespositioneringen på marknaden för våra olika produkter och val av optimala kommunikationsinsatser utifrån det. Demoskop bidrar med många värdefulla insikter och strategiskt viktiga underlag kring alla dessa delar”

— Björn Ivarsson

Marknadschef

Lisa Alf bild

”Tack vare Demoskops standardiserade upplägg för att mäta utomhusreklam i Sverige och Norge kan vi mäta effekten av alla annonsörers varumärkeskampanjer på kontinuerlig basis. Det hjälper oss att skapa benchmark och hitta framgångsfaktorer för hur man når ut till sina målgrupper genom utomhusreklam.” 

— Lisa Alf

Senior Advisor Business Insights

Clear Channel logotyp

Kontakta oss

Hör gärna av er och ställ frågor så återkopplar vi inom kort.

Ekosystem demoskap

Din kompass för datadrivna beslut

Upptäck Demoskops fulla kapacitet – din partner för insiktsfull dataanalys och strategisk tillväxt. Vår integrerade modell belyser hur vi stöttar er resa från affärsdata till kundförståelse, och från marknadsanalys till mätbar effekt. Genom en holistisk syn på er verksamhet, säkrar vi inte bara insikter för varje enskild tjänst, utan erbjuder en komplett vägledning för långsiktig framgång och tillväxt. Välkommen till Demoskop – där varje data punkt är en del av din större berättelse