Om oss

Demoskop är ett av Sveriges vassaste och modernaste analysföretag.

Demoskop grundades för 30 år sedan och erbjuder undersökningar och avancerade analyser inom opinion, varumärkesbyggande, kommunikation och affärs- och verksamhetsutveckling. Under snart 30 år har Demoskop undersökt väljarnas sympatier i Väljarbarometern. Tillsammans med Inizio var Demoskop det företag som kom närmast resultatet i Riksdagsvalet 2018.

Inizio startades 2012 och har från start varit banbrytande i metodutveckling och analys av nya datakällor. En viktig del har varit Inizio-panelen med över 65 000 deltagare.

Sedan 2019 har företagen gått samman till Demoskop AB. Inizionamnet finns kvar för vidareutveckling av digitala tekniker, däribland Inizio-panelen. Undersökningsbranschen är i stark utveckling. Människor förändrar sina vanor samtidigt som mängden data och datakällor ökar kraftigt. Det höjer kraven på undersökningsföretagen – och skapar stora utvecklingsmöjligheter för bolag som kan navigera rätt i denna komplexa miljö.

Tillsammans kombinerar Demoskop och Inizio tung expertis och erfarenhet, vilket banar väg för nya, starka erbjudanden. Det gäller såväl inom traditionella datainsamlingsmetoder, som inom så kallad big data och automatisering.

Vi jobbar mycket nära våra kunder och ser att det ger dem en affärsnytta som andra har svårt att ge. Välkommen till oss!

Kvalitet & Metoder


Att kombinera innovation och nytänkande med stabilitet och kvalitet är en svår balansgång. På Demoskop strävar vi efter att bemästra den balansgången och vara en ledande aktör i undersökningsbranschen vad gäller nya produkter och tjänster som är pålitliga och tillförlitliga.

Integritetspolicy - hantering av personuppgifter enligt GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). GDPR är en ny EU-förordning som blir tillämplig i hela EU. Förordningen har till syfte att stärka skyddet för levande, fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen. För oss på Demoskop har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanterats på ett tryggt och säkert sätt. Alla undersökningar utförs enligt ESOMARS etiska riktlinjer. Ytterligare information om detta finner du på www.esomar.org Med anledning av den nya förordningen skärper vi nu ytterligare vår integritetspolicy. De uppgifter vi hanterar kommer endast att vara tillgänglig för anställda på Demoskop och av oss godkända underleverantörer som alla följer GDPR och ESOMARS etiska riktlinjer. Vi hanterar enbart de personuppgifter som krävs för att nå dig (exempelvis e-postadress, postadress eller telefonnummer) under den tid undersökningen pågår. Sex månader efter att undersökningen avslutats raderas alla personuppgifter. Du har rätt att veta vilken information Demoskop har registrerat om dig och att få felaktig information rättad. Samtliga anställda på Demoskop och våra samarbetspartners har tystnadsplikt och vi arbetar med principen att så få anställda som möjligt har tillgång till personlig information. Svaren från våra undersökningar sammanställs i statistisk form, där svaren inte kan kopplas till enskilda personer. Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part. Om du har några frågor om detta är du välkommen att kontakta oss på info@demoskop.se

Nedan finner du mer information om exempelvis vetenskapliga studier och rapporter som vi deltagit i, innovativa tjänster och produkter som vi erbjuder samt information om kvalitet och innovation som vi själva hämtar inspiration från.

Våra egna paneler

Vi har egna webbpaneler som vi har byggt upp under lång tid. Genom dessa kan vi ge dig viktiga insikter i vad den svenska allmänheten tycker i olika frågor, samt om deras vanor och värderingar. Läs gärna mer om våra paneler Iniziopanelen och Demoskoppanelen och hör gärna av dig, så berättar vi gärna mer.

Vår samlade erfarenhet gör oss till värdefulla rådgivare till företagsledningar och styrelser. Vi granskar och utvärderar data utifrån vår nyfikenhet om vad som händer i omvärlden och de senaste analysmetoderna. Med kunskap om många olika system ser vi till att lösningarna blir både smidiga och snygga.

Vad säger våra kunder

  • Fredrik Hultgren, Kommunikationschef Officersförbundet
    Med Demoskops hjälp har vi kunnat vässa både innehåll i och distributionsformer för våra medlemsundersökningar. Professionellt och sympatiskt bemötande i alla avseenden gör att det också blir både trevligt och lärorikt att jobba tillsammans med teamet från Demoskop.
    Fredrik Hultgren, Kommunikationschef Officersförbundet
  • Kristina Ossmark, Martin&servera
    Demoskop är en viktig partner till oss och vi har under många år genomfört kundundersökningar tillsammans. Proffsigt och snabbt bemötande och hög kvalitét på analyser gör att vi återkommer år efter år
    Kristina Ossmark, Martin&servera