Business,People,Giving,Each,Other,High,Five,And,Clapping.,Business

Kundundersökning

En kundundersökning hjälper dig att förstå dina kunders behov och önskemål, vilket möjliggör bättre produktutveckling och anpassning av tjänster.

Vi jobbar bland annat med:

Aftonbladet logotyp
SEB logotyp
svenskt närlingsliv logotyp
HSB logotyp
Svenska dagbladet logotyp
Pensionsmyndigheten logotyp

Förstå dina kunders drivkrafter på djupet

Demoskop hjälper dig att samla in feedback och identifiera områden för förbättring som resulterar i ökad kundnöjdhet och lojalitet. Demoskops effektiva kundnöjdhetsanalyser kan möjliggöra nya kundstrategier som driver betydande affärstillväxt och lönsamhet.

En kundundersökning svarar på aspekter såsom uppfattningar och erfarenheter – tidigare, nuvarande och framtida avsikter; emotionellt och funktionellt – vid varje touchpoint och kanal.

Demoskops experter leder workshops baserat på resultaten som vi på Demoskop leder så att alla har en gemensam bild av prioriterade åtgärder som syftar till att stärka och utveckla era kundrelationer

Hållbar tillväxt handlar inte bara om att hitta nya kunder, utan också att stärka de existerande kundernas känslomässiga engagemang till varumärket. Kund- och målgruppsanalyser ger viktiga insikter om konsumentbeteende, varumärkesuppfattning och innovationsmöjligheter som gör det möjligt för företag att driva försäljning och tillväxt, skapa erbjudanden och en marknadsföringsmix som utgår från kundens behov.

Läs mer


 Insikterna bidrar till att:

✔︎ Öka lönsamheten genom att vässa ditt kunderbjudande på det som verkligen har betydelse för kunderna
✔︎ Minska kundklagomål
✔︎ Förbättra den totala kundupplevelsen
✔︎ Målgruppsanpassa ✔︎Marknadskommunikationen
Utveckla kundprofiler för att identifiera behov och hitta input till ny affärsutveckling.

Undersökningsprocessen

Vårt arbete inleds med ett start-up möte där vi tillsammans med dig identifierar de kunskapsluckor som behöver fyllas. Därefter utför vi olika analyser av primär- och sekundärdata för att samla in de insikter som behövs. Vi strävar alltid efter att säkerställa att våra resultat blir användbara och agerbara för ditt företag. Med Demoskop vid din sida får du en klar och agerbar väg till en bättre förståelse av din målgrupp och marknad.

Process bild 1 uppstart@2x

Uppstart

Process bild 2 Studiedesign@2x

Studiedesign

Process bild 3 Datainsamling

Datainsamling

Process bild 4 Databearbetning och analys

Databearbetning och analys

Process bild 5 Leverans

Leverans

Skriftlig rapport och workshop med rådgivning 

Demoskop erbjuder kunder en omfattande leverans som inkluderar noggranna analyser, handlingsbara slutsatser och skräddarsydda action-planer. Genom interaktiva workshops och kontinuerlig rådgivning stöttar vi kunderna i att maximera sin affärstillväxt och framgång.

Demoskop: Precision i siffror

Infografik 1 bild
Infografik 2 bild
Infografik 3 bild

”Vi har ett nära samarbete som bygger på en öppen dialog om affärsmål, varumärkespositioneringen på marknaden för våra olika produkter och val av optimala kommunikationsinsatser utifrån det. Demoskop bidrar med många värdefulla insikter och strategiskt viktiga underlag kring alla dessa delar”

— Björn Ivarsson

Marknadschef

Lisa Alf bild

”Tack vare Demoskops standardiserade upplägg för att mäta utomhusreklam i Sverige och Norge kan vi mäta effekten av alla annonsörers varumärkeskampanjer på kontinuerlig basis. Det hjälper oss att skapa benchmark och hitta framgångsfaktorer för hur man når ut till sina målgrupper genom utomhusreklam.” 

— Lisa Alf

Senior Advisor Business Insights

Clear Channel logotyp

Kontakta oss

Hör gärna av er och ställ frågor så återkopplar vi inom kort.

Ekosystem demoskap

Din kompass för datadrivna beslut

Upptäck Demoskops fulla kapacitet – din partner för insiktsfull dataanalys och strategisk tillväxt. Vår integrerade modell belyser hur vi stöttar er resa från affärsdata till kundförståelse, och från marknadsanalys till mätbar effekt. Genom en holistisk syn på er verksamhet, säkrar vi inte bara insikter för varje enskild tjänst, utan erbjuder en komplett vägledning för långsiktig framgång och tillväxt. Välkommen till Demoskop – där varje data punkt är en del av din större berättelse