Kontakta oss

Kvalitativa metoder

När du vill förstå varför 

Att förstå din målgrupp på djupet är avgörande för att vara relevant i dagens snabbföränderliga samhälle. Medan kvantitativa mätningar kan ge dig siffror och statistik, lägger våra kvalitativa metoder till det mänskliga elementet bakom dessa data. Vi tar ett steg längre än bara att samla in information – vi strävar efter att förstå varför den är som den är. Kvalitativa metoder ger oss möjlighet att dyka djupt in i era kunders världar och få en förståelse för deras verkliga behov, önskningar och drömmar. 

Genom att använda metoder som exempelvis fokusgrupper, djupintervjuer, och etnografiska studier, får vi inte bara reda på vad era kunder säger att de vill ha, utan också varför de vill ha det. Detta hjälper oss att skapa erbjudanden och tjänster som inte bara möter deras behov, utan går bortom affärstransaktioner och in i en värld av meningsfulla relationer och varaktiga förtroenden. 

Kvalitativa metoder är särskilt värdefulla när det handlar om att utforska komplexa ämnen och nya undersökningsområden. De ger er också engagerad feedback och nya perspektiv på produkter, tjänster eller idéer. Det utgör en vital del av konceptutveckling och är ett gediget sätt att testa nya produkter och tjänster. 

Varför välja kvalitativa metoder från Demoskop? 

Djupgående Insikter: Våra kvalitativa metoder ger dig möjlighet att gå bortom ytan och förstå kundernas tankar, känslor och motiv bakom deras beteenden. 

Mänskliga Berättelser: Genom att använda metoder som fokusgrupper och djupintervjuer, låter vi människor berätta sina historier och ger rika, kontextuella insikter som är svåra att fånga med enbart siffror. 

Kulturell Förståelse: Våra etnografiska metoder tar dig in i kunders vardagsliv och miljöer, vilket ger dig en djupgående förståelse för deras kontext, livsstil, värderingar och beteenden. 

Marknadsinsikter: Vi ger insikt i hur målgrupper interagerar och upplever ert varumärke, samt hur kundresor och kundupplevelser kan förbättras. Vi ger också en ökad förståelse för landskapet kring konkurrenter och hur de uppfattas av målgruppen. 

Våra kvalitativa metoder inkluderar: 

  • Fokusgrupper: Samlar en grupp människor för öppna diskussioner och interaktioner om specifika ämnen. 
  • Djupintervjuer: Intervjuer som tillåter deltagare att uttrycka sig fritt och djupt om sina åsikter och erfarenheter. 
  • Etnografiska studier: Observationer och deltagande i kundens naturliga miljö för att få en inblick i deras vardagsliv och beteenden. 
  • Online Communities: Engagera deltagare i en virtuell gemenskap för att dela tankar, åsikter och erfarenheter i realtid. 
  • Social Listening: Lyssna på och analysera samtal och diskussioner på sociala medieplattformar för att få insikter om kunders attityder och beteenden. 
  • Mobile Ethnography: Låt deltagare dokumentera sina liv och upplevelser genom bilder, videor och texter med sina mobila enheter för att få en djupare förståelse för deras vardagsliv och beteenden. 

Hos oss behöver man inte välja mellan djup och bredd 

Genom att kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder får vi möjlighet att se både skogen och träden. Med ett kombinerat angreppssätt ger det kvalitativa djupet kraftfulla synergieffekter till bredden i det kvantitativa. Med kvantitativa mätningar kan vi identifiera trender och mönster på en större skala, medan kvalitativa metoder tillåter oss att gå djupare och förstå varför dessa trender uppstår och vad de egentligen betyder för våra kunder. Det ger ett nyanserat beslutsunderlag med både djup och bredd, helt enkelt.

ArbetslivVarumärkeKundupplevelse
InnovationOpinionVäljarbarometern

Kontaktpersoner

Lena Mattson Axman
Head of Qualitative Research
+46 73 053 41 13
lena.mattsson.axman@demoskop.se