Working,Hard,To,Win.,Two,Young,Colleagues,Conducting,A,Business

Varumärkesundersökning

Varumärket är en av företagets viktigaste tillgångar. Ett starkt varumärke baseras på en välförankrad företagskultur som genomsyrar hela företaget både i den egna organisationen och marknadens bild av varumärket.

Vi jobbar bland annat med:

Aftonbladet logotyp
SEB logotyp
svenskt närlingsliv logotyp
HSB logotyp
Svenska dagbladet logotyp
Pensionsmyndigheten logotyp

Vi ger dig underlag till den framtida varumärkesresan

Vi på Demoskop hjälper dig att ta reda på hur ert varumärke uppfattas av olika målgrupper och vad som ligger bakom det. Målet för oss är att hitta framgångsnycklarna som ökar attraktionskraften för ditt varumärke. Genom att följa varumärkets position och utveckling över tid får ni ny kunskap om vilka aktiviteter som ska prioriteras för att få konkurrensfördelar och ökad tillväxt.

Genom våra varumärkesundersökningar får ni en tydlig analys av vilka aspekter som är viktigast för att skapa ett positivt intryck av ert varumärke och vilka prioriteringar som kan göras för att bli ännu mer uppskattade.

Varumärkesundersökningarna ger också en tydlig bild av positionen gentemot konkurrenterna och vilka möjligheter det finns att särskilja sig, öka preferensen och på så vis ta marknadsandelar.

Våra experter leder också workshops där även reklambyrå och mediebyrå deltar så att alla har en gemensam bild av prioriterade satsningar framåt.

Läs mer


Insikterna bidrar till att:

✔︎ Kartlägger bilden av vad ditt varumärke står för i olika målgrupper.
✔︎ Tar reda på hur ditt varumärke skiljer sig mot andra
✔︎ Förbättra position av varumärket gentemot konkurrenterna
✔︎ Prioritera vilka aspekter av varumärket som bör vara i fokus i kommunikationen
✔︎ Attrahera både befintliga och potentiella kunder


Undersökningsprocessen

Vårt arbete inleds med ett start-up möte där vi tillsammans med dig identifierar de kunskapsluckor som behöver fyllas. Därefter utför vi olika analyser av primär- och sekundärdata för att samla in de insikter som behövs. Vi strävar alltid efter att säkerställa att våra resultat blir användbara och agerbara för ditt företag. Med Demoskop vid din sida får du en klar och agerbar väg till en bättre förståelse av din målgrupp och marknad.

Process bild 1 uppstart@2x

Uppstart

Process bild 2 Studiedesign@2x

Studiedesign

Process bild 3 Datainsamling

Datainsamling

Process bild 4 Databearbetning och analys

Databearbetning och analys

Process bild 5 Leverans

Leverans

Skriftlig rapport och workshop med rådgivning 

Demoskop erbjuder kunder en omfattande leverans som inkluderar noggranna analyser, handlingsbara slutsatser och skräddarsydda action-planer. Genom interaktiva workshops och kontinuerlig rådgivning stöttar vi kunderna i att maximera sin affärstillväxt och framgång.

Demoskop: Precision i siffror

Infografik 1 bild
Infografik 2 bild
Infografik 3 bild

”Vi har ett nära samarbete som bygger på en öppen dialog om affärsmål, varumärkespositioneringen på marknaden för våra olika produkter och val av optimala kommunikationsinsatser utifrån det. Demoskop bidrar med många värdefulla insikter och strategiskt viktiga underlag kring alla dessa delar”

— Björn Ivarsson

Marknadschef

Lisa Alf bild

”Tack vare Demoskops standardiserade upplägg för att mäta utomhusreklam i Sverige och Norge kan vi mäta effekten av alla annonsörers varumärkeskampanjer på kontinuerlig basis. Det hjälper oss att skapa benchmark och hitta framgångsfaktorer för hur man når ut till sina målgrupper genom utomhusreklam.” 

— Lisa Alf

Senior Advisor Business Insights

Clear Channel logotyp

Kontakta oss

Hör gärna av er och ställ frågor så återkopplar vi inom kort.

Ekosystem demoskap

Din kompass för datadrivna beslut

Upptäck Demoskops fulla kapacitet – din partner för insiktsfull dataanalys och strategisk tillväxt. Vår integrerade modell belyser hur vi stöttar er resa från affärsdata till kundförståelse, och från marknadsanalys till mätbar effekt. Genom en holistisk syn på er verksamhet, säkrar vi inte bara insikter för varje enskild tjänst, utan erbjuder en komplett vägledning för långsiktig framgång och tillväxt. Välkommen till Demoskop – där varje data punkt är en del av din större berättelse