Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer 22 augusti 2022 – tredje mätningen

I stort sett jämnt mellan blocken

Väljarbarometer 22 augusti 2022

Klicka här för att komma till fjärde väljarbarometern i augusti månad 2022.

Väljarbarometer 22 augusti 2022

I den tredje väljarbarometern i augusti månad som publiceras i Aftonbladet minskar avståndet mellan blocken ytterligare och det är i princip jämnt. S+V+MP+C har ett marginellt övertag om 49,4 procent framför SD+M+KD+L med 49,2 procent.

Ser man till enskilda partier är rörelserna små. Inom högeroppositionen ökar SD något till 18,7 procent (+0,3), KD ökar till 6,4 procent (+0,6), L minskar till 4,2 procent (-0,7) och M ligger helt still på 19,9 procent (0,0).

Hos regeringsunderlaget backar S till 28,9 procent (-0,7), MP backar till 4,8 procent (-0,4), C backar till 6,8 procent (-0,7) och V ökar till 8,9 procent (+1,5). V tar väljare från S och MP.

Detta innebär att i stort sett samtliga partier fortsatt ligger nära sitt valresultat 2018, vid sidan av SD som ökat något och L och C som backat något.

Sedan förra väljarbarometern publicerades har valrörelsen kommit igång ordentligt, med två direktsända partiledardebatter, partiledarutfrågningar och utspelen har duggat tätt. Kalla Fakta avslöjade i ett reportage att fem av de åtta riksdagspartierna har försökt att kringgå lagen om anonyma donationer. Fokus i valrörelsen handlar framförallt om åtgärder för att komma åt den grova brottligheten, åtgärder för att komma till rätta med de höga elpriserna med energiproduktionen i centrum samt situationen inom vård och skola. Vid sidan av detta är regeringsfrågan ständigt närvarande. Den ser ut att bli fortsatt svår utifrån denna väljarbarometer.

Flertalet väljare har redan bestämt sig sedan länge och förtidsröstningen startar den 24 augusti. Andelen som förtidsröstar har ökat från 23,1 procent 2002 till 37,1 procent i valet 2018. Det finns dock många väljare som inte bestämt sig och de som väljer att taktikrösta. Både L och MP har haft relativt säkra marginaler till 4 procentspärren i de väljarbarometrar som redovisats, men tappar i denna mätning. I kommentarerna kan vi utläsa att det handlar om väljare som egentligen har ett annat parti som bästa parti och som lånat ut sin röst till L och MP, men som nu återvänder till ”moderpartiet”. Det gör att L:s och MP:s riksdagsstatus är fortsatt osäker.

”Det viktigaste är att det blir regeringsskifte. Vilket av KD, L eller M som jag röstar på spelar inte så stor roll. Just nu när L verkar komma in är det viktigare att M blir större än SD därför får M min röst idag.”

Socialdemokraterna ett självklart val, men taktikröstar kanske på MP.”

Det finns också väljare som menar att partiernas politik ligger mycket nära varandra, vilket valkompasserna också visat. Därmed är partivalet inte helt enkelt och man väljer mellan SD, M, KD och L  – om man vill ha regeringsskifte eller mellan S, V, MP och C om man vill se en fortsättning med Magdalena Andersson och hålla SD borta från inflytande.

”Det är så svårt att välja vilka jag ska rösta på. Jag är otroligt rädd för vilket samhälle vi får om det blir en konservativ högernationalistisk rasistisk regering i Sverige. Funderar på stödröst åt miljöpartiet men vill samtidigt att S ska få ett så starkt mandat som möjligt för att kunna genomföra din politik.”

”Tycker det är svårt då många ligger nära varandra. Jag försöker hitta det parti som gör det mesta av det jag tycker är viktigt.”

”Svårt att välja vilket. Försöker göra valkompasser och ta det som stämmer med det jag tycker. Önskar mer redogörelse för vad partierna står för, tycker i olika frågor i stället för vem som ska regera med vem.”

”Det känns riktigt svårt att välja parti, eftersom det oftast krävs samarbeten med andra partier. Det är bara frustrerande, eftersom det sällan är ETT parti som får majoritet och kan styra med sin partipolitik, utan måste komma överens med andra partier och ”sälja” sig.”

”Har aldrig varit så svårt att rösta som detta år. Centerpartiet är dem som mest troligt att jag väljer i år. De är det enda partiet som tagit avstånd från SD.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 222 intervjuer under perioden 16-21 augusti 2022 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

 “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag. Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet