Kontakta oss
Samhälle och opinion Väljarbarometern

Väljarbarometer november 2022

MP fortsatt under spärren, V och M ökar

Väljarbarometer november 2022

Här hittar du väljarbarometer december 2022

I den första väljarbarometern sedan den nya regeringen tillträdde ser vi små förändringar. De rörelser som noterades i början av oktober bekräftas nu och väljarna börjar röra sig mellan partierna. Väljare rör sig dock mellan partier inom blocken snarare än mellan blocken. Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet

Miljöpartiet backar ytterligare till 3,2 procent (-0,6) och ser nu ut att vara tillbaka på samma nivåer som under förra mandatperioden. Vänsterpartiet får 8,8 procent (+0,7), vilket är två procentenheter över valresultatet på 6,8 procent. Vi ser att stödrösterna till MP återvänder till V och S. Socialdemokraterna noterar 31,2 procent (-0,4), vilket är något över valresultatet på 30,3 procent. Centerpartiet når 6,0 procent (+0,2), vilket är något under valresultatet. C har tappat väljare till S.

Moderaternas uppåtgående trend fortsätter till 21,3 procent (+0,5), vilket är 2,2 procentenheter över valresultatet på 19,1 procent. Väljarna kommer framförallt från L och KD. Sverigedemokraterna ligger i princip still med 19,6 procent (+0,3), medan Liberalerna tappar till 4,0 procent (-0,7) och ligger alltså precis på spärren. Kristdemokraternas backar något till 4,6 procent (-0,1), vilket är något under valresultatet på 5,3 procent. Även om tillbakagången är relativt blygsam är nivån den lägsta som uppmätts för partiet sedan augusti 2018 och partiet tappar väljare framförallt till M.

Styrkeförhållandet mellan blocken är i princip oförändrat sedan riksdagsvalet och regeringsunderlaget samlar 49,5 procent av väljarna, medan de rödgröna samlar 49,2 procent.

De två minsta partierna som haft det motigt runt och framförallt under 4-procentsspärren ser ut att vara tillbaka i denna situation, men riskerar nu att även få sällskap av Kristdemokraterna. Alla dessa mindre partier tappar väljare till de större partierna S och V när det gäller MP samt M när det gäller KD och L.

Kommentar från väljare som röstade på MP i riksdagsvalet, men idag skulle rösta V:

”- Senast taktikröstade jag på MP. V ligger mig närmare, därmed inte sagt att jag är vänsterpartist.”

”- Det är deras politik jag står närmast och att det känns som de har en förmåga att få igenom sin politik, kunde vara lite bättre på miljö- och klimatfrågan.

Kommentar från väljare som röstade på MP i riksdagsvalet, men idag skulle rösta S:

”- Det parti som uppträtt mest värdigt och har bra politik.”

Kommentar från väljare som röstade på L i riksdagsvalet, men idag skulle rösta på M:

”- Röstade på Liberalerna i valet för att få en motpol till SD. Men Liberalerna verkar för instabila och kan lika gärna sätta sig i knät på sossarna igen och det vill jag inte riskera. Eller att några Liberaler blir vildar i riksdagen och röstar med den röda sidan. Så därför skulle jag rösta på M vilket jag även har gjort i de senaste valen.”

Kommentar från väljare som röstade på KD i riksdagsvalet, men idag skulle rösta på M:

”- Mycket bra arbete och resultat med regeringsbildningen.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 271 intervjuer under perioden 23 oktober – 1 november 2022 2022 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se


Ytterligare inom: Samhälle och opinion

Visa alla inom: Samhälle och opinion