Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer december 2022

S ökar och SD backar

Väljarbarometer december 2022

Väljarbarometer december 2022

I den sista väljarbarometern för året som publiceras i Aftonbladet ökar Socialdemokraterna till 33,3 procent (+2,1) och Sverigedemokraterna backar till 17,6 procent (-2,0). Tillsammans med mindre förändringar för övriga partier innebär det att regeringsunderlaget backar till 47,1 procent (-2,4) och oppositionspartierna ökar till 51,8 procent (+2,6). Skillnaden mellan blocken är därmed 4,7 procentenheter. Efter en period av relativt små väljarrörelser ser vi nu ökat flöde mellan partierna, som hänger samman med att regeringen nu har presenterat budget och att en debatt om svikna vallöften tagit fart.

S når sitt högsta väljarstöd sedan april 2014 och tar väljare från alla partier, men mest från L, C och MP. De väljare som går över blockgränsen till S uttrycker besvikelse över regeringsunderlagets förda politik:

  • ”Uppgivenhet vad gäller riksdagsval ledde till intriger och rena lögner från Sveriges borgerliga partier! Det som nu återstår för Sveriges väl är Socialdemokraterna.”
  • ”Jag gick emot min egen moral och röstade på Moderaterna för att jag trodde att ett regeringsskifte skulle hjälpa Sverige. Jag hade otroligt fel och önskar att jag hade röstat på Socialdemokraterna. Kulturen och gemenskapen försvinner och det svider något enormt i min själ när jag läste att kungen i den nya budgeten ska få 18.000.000 kr mer än med föregående regering.

SD tappar väljare och når sitt lägsta stöd sedan juli 2022. Partiet tappar väljare framförallt till M.

  • ”SD leverar inte på att sänka soppapriserna. De hänger löst i nästa val kan jag säga.  Elpriserna ska vi inte tala om.”
  • ”Skulle rösta Sd om de inte förnekade klimatkrisen.”

Moderaterna backar något i förhållande till förra mätningen till 20,5 procent (-0,8), men ligger fortfarande en bit över valresultatet och är med en marginal om 2,9 procentenheter näststörsta parti. Väljarna kommer i första hand från SD och från återtagna stödröster från L.

Kristdemokraterna och Liberalerna ligger i princip still på 4,8 procent (+0,2) och 4,2 procent (+0,2). Båda partierna har backat något sedan valet.

Miljöpartiet tycks etablerat sig under 4-procentsspärren och når denna månad 3,5 procent (+0,3) och ser nu ut att vara tillbaka på samma nivåer som under förra mandatperioden. Vänsterpartiet får 8,9 procent (+0,1), vilket är två procentenheter över valresultatet på 6,8 procent. Vi ser att stödrösterna till MP har återvänt till V och S. Centerpartiet når 6,1 procent (+0,1), vilket är något under valresultatet. C har tappat väljare till S.

I förra månaden noterades att många väljare som röstat på något av partierna till regeringsunderlaget uttryckte beröm för Tidöavtalet och regeringsbildningen. Nu ser vi istället att väljare byter parti och att man uttrycker missnöje med hur drivmedelspriserna, kompensationsfrågan kring elpriserna och klimatfrågan hanterats bland annat. Samtidigt ser vi att tonen som varit ganska högljudd och kritisk från SD-väljare nu oftare uttrycker lättnad och beröm.

  • ”Det är det parti som vill det bästa för Sverige. Det parti som inte blundar för alla de problem som måste tas itu med.”
  • ”Ge dom chansen! Det finns mycket som måste rivas ned, tas bort och rensas ut och det sker inte på en månad.”
  • ”Det enda parti som har lite nytänkande. Så tyckte jag i alla fall förr, men nu verkar de vara samma skrot och korn som de övriga. Men eftersom en blank röst känns lite bortkastad så skulle de få en chans till ändå.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 176 intervjuer under perioden 28 november – 6 december 2022 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet