Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer 5 september 2022

Dött lopp mellan regeringsalternativen

Väljarbarometer 5 september 2022

Med mindre än en vecka kvar till valet ser det nu ut att vara dött lopp mellan de båda regeringsalternativen, Andersson och Kristersson. I valrörelsens inledning i början augusti hade högeroppositionen en knapp ledning som sedan svängde svagt till regeringsunderlagets fördel, nu har den fördelen minskat till 0,5 procentenheter. Det visar den första väljarbarometern i september månad som publiceras i Aftonbladet.

Vi noterar små väljarrörelser, som dock kan få stora konsekvenser. Miljöpartiet backar något till 4,3 procent (-1.0), även om det är en liten minskning innebär den dock att MP nu ligger väldigt nära 4-procentsspärren. En fortsatt Socialdemokratisk regering förutsätter att MP är en del av regeringsunderlaget. Vänsterpartiet får 8,3 procent (+0,5), vilket är nivå med valresultatet 2018 och Socialdemokraterna noterar 29,2 procent (-0,4), vilket är något över valresultatet 2018 på 28,3 procent. S tappar något till V och SD, men tar också från C och L. Centerpartiet fortsätter att öka i denna mätning till 8,1% och har sedan mätningen den 22 augusti ökat 1,3 procentenheter. C tar väljare från L och MP i första hand. Väljarna säger i undersökningen att de uppskattar Annie Lööf och Centerpartiets position att hålla borta SD från makten:

”Det är ett rakryggat parti som håller SD stången och tar debatten för medmänsklighet och mot de galenskaper som sprids idag.”

”C är enda partiet som tydligt tar avstånd från främlingsfientlighet och ett vi och dem-samhälle. De främjar också företagande och landsorten. Anni Lööf är den modigaste partiledaren som vågar stå emot populism, motsatsen till Busch och Kristersson.”

Sverigedemokraterna ligger still på 20,5 procent (-0,1) och Moderaterna noterar 18,3 procent (+0,3), vilket innebär att SD befäster sin position som näststörsta parti. Det är dock värt att notera att partierna i princip är jämnstora med hänsyn tagen till den osäkerhet som är förknippad med stickprovsundersökningar. I övrigt är skillnaderna sedan förra veckans mätning relativt små. Värt att notera är att Liberalernas blygsamma uppgång dock ger dem ett mer säkert avstånd till 4-procentsspärren.

Den senaste veckans valrörelse har i huvudsak handlat om de höga energipriserna och hur energifrågan ska lösas. Därmed har andra frågor som ligger högt på väljarnas agenda kommit i skymundan, som lag och ordning, sjukvård, skola och utbildning. Tonläget har höjts och exempel på detta är en uppmärksammad partiledardebatt i Sveriges Radio där KD:s partiledare Ebba Busch ”illustrerade” de höjda priserna med en falukorv.

Vi går nu in på upploppet och med anledning av det jämna läget i opinionen kommer varje röst att vara viktig. Valdeltagandet 2018 var 87,2 procent, det högsta sedan 1985. Det ökande valdeltagandet anses hänga samman med förtidsröstningen som ökat sedan varje val; i förra valet var andelen förtidsröster 37,1 procent. Förtidsröstningen antas fortsätta öka även i år. Samtidigt ser vi att många väljarna inom respektive block eller lag ännu inte valt vilket parti man ska rösta på. Vi har därmed anledning att tro att opinionen kommer att förändras sista dagarna och beroende på hur många som väljer höger eller vänster sida är utgången fortsatt mycket oviss.

”Jag vet inte vilket parti jag ska rösta på. Tycker valrörelsen är oseriös och smutsig.”

”Svåraste valet någonsin, har svårt att hitta hem i något parti.”

”Detta val väljer jag enbart efter var jag ideologiskt står och vad jag på deras hemsida kan läsa mig till. Jag har valt att inte ta del av valspurten då jag anser att ALLA partierna har större fokus på att klandra den andra istället för att fokusera på vad de ska göra framöver. Och då menar jag inte hur många miljoner de ska tillsätta, jag ville veta vad de gör i praktiken. Jag är oerhört trött på på deras angrepp på varandra som idag har blivit mer av personangrepp än sakliga diskussioner (eller debatter).”

”Jag har svårt att känna att ett parti faktiskt har något. Det mesta som sägs mellan partier är något som andra partier gjort. Det är mycket lovord från varje parti men SD har än aldrig fått chansen att faktiskt influera på riktigt så jag chansar ju typ.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 163 intervjuer under perioden 31 augusti – 4 september 2022 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

 “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag. Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet