Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer januari 2023

MP halverat sedan valet, L under spärren, KD backar och SD ökar

För att komma till februari 2023 månads Väljarbarometer klicka här.

Väljarbarometer januari 2023

Den första väljarbarometern för året som idag publiceras i Aftonbladet visar att:

  • Miljöpartiet backar till 2,4 procent (-1,1) och når den lägsta nivå Demoskop uppmätt sedan september 1993. Det innebär partiet tappat mer än varannan väljare sedan valet.
  • Även Liberalerna backar till 3,4 procent (-0,8) och hamnar under 4-procentsspärren för första gången sedan Johan Pehrson tillträdde som partiledare i maj.
  • Kristdemokraterna fortsätter backa och når sitt sämsta resultat sedan augusti 2018.
  • Sverigedemokraterna ökar till 19,8 procent (+2,2), vilket är strax under valresultatet. M är fortsatt näststörsta parti efter S.

Tidöpartierna samlar ett stöd om 48,2 procent och oppositionen 49,9 procent. Skillnaden mellan blocken är därmed 1,7 procentenheter till oppositionens fördel. Förklaringen ligger i att samtliga oppositionspartier backar något och att SD ökar inom Tidöavtalets partier.

Miljöpartiet bars i valet upp av stödröster, framförallt från Vänsterpartiet, och vi har sedan tidigare sett att stödrösterna återvänt dit. Miljöpartiets fortsatta tapp i denna mätning förklaras av respondenterna i undersökningen att det är andra partier som för en mer relevant klimatpolitik och att man tror att Socialdemokraterna som ett större parti skulle kunna möta de utmaningar Sverige har.

Väljare som gått från MP till C:

”Jag tycker miljöfrågor är viktigt, men bedömer andra frågor vara viktiga med. Därför har jag gått från att välja Miljöpartiet till Centerpartiet då jag tycker de har bättre politik i andra frågor.”

Väljare som gått från MP till S:

”Vänsterblocket” är självklart och de är det ”säkraste kortet” i det blocket i och med att de är störst.”

”Alla alternativ känns obra. Men min förhoppning är att Reformisterna inom Socialdemokratin kan står för en nu visionär riktning så att Socialdemokratin kan leda istället för att bara förvalta/hålla blåa krafter borta.”

Socialdemokraterna noterar 32,7 procent (-0,6), vilket tillsammans med förra mätningen i december är den högsta nivån sedan april 2014. S har sedan valet 2022 tagit väljare från alla partier, alltså även över blockgränsen, men mest från C, V och MP.

Vänsterpartiet ligger still på 8,8 (-0,1) och har tagit väljare från MP sedan valet. Sedan förra mätningen har partiledaren Dadgostar tillsammans med partiledningen kritiserats av partikamrater i media för sin ledarstil, men det har inte påverkat väljarstödet i någon större utsträckning. Däremot ser vi i mätningen som avser partiledarförtroendet att det sjunkit den senaste månaden.

Även Centerpartiet ligger still på 6,0 (-0,1). Partiet har tappat väljare till S sedan valet och väljarna tycks vara lite avvaktande i väntan på att C ska utse en ny partiledare efter Annie Lööf i början av februari.

Centerpartiet är det stabila partiet i mitten som kan samarbeta med andra partier på båda sidor om mitten.”

”Klimat, miljö, vården, ekonomi och förebygga gängkriminalitet är centralt.”

Sverigedemokraterna ökar till 19,8 procent (+2,2). Det är något under valresultatet om 20,5 procent, men gör partiet fortsatt till tredje största parti efter Moderaterna. SD har tappat till M, S och Annat parti och tar framförallt från KD. Bland de som lämnat SD för Annat parti uttrycks en besvikelse över brutna vallöften och önskan efter förändring:

”Besviken på alla partier som suttit eller sitter i regering nu. Måste till ett seriöst, högerlutande parti som verkligen vill få ordning på Sverige och inte är rädd för att ta i med hårdhandskarna.”

Moderaterna ligger still och når ett resultat om 20,8 procent (+0,3). M tar väljare från L, KD och SD, men tappar också till SD och S. De som lämnat partiet och gått till S uttrycker att besvikelse över svag handlingskraft:

”Det var ett misstag att rösta som jag gjorde, det händer knappt händer någonting. Den nya regeringen inger inte något förtroende då dom knappt syns.”

”Det känns som Moderaterna överdrev vad de kan åstadkomma.”

Liberalerna har legat relativt stabilt strax under valresultatet, men backar i denna mätning till 3,4 procent (-0,8) och har därmed tappat 1,2 procent sedan valet. L tappar till M och till C. Bland respondenterna i undersökningen ser vi fortsatt uttryck för stödröster, vilket varnar för att L kan fortsätta tappa stöd. Samtidigt uttrycks besvikelse över Tidöavtalet och regeringens handlingskraft:

”Mycket tveksamt om Liberalerna bedriver liberal politik. Jag är besviken.”

Kristdemokraterna ligger i denna mätning nära 4-procentsspärren med 4,2 procent (-0,6), vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2018, alltså strax innan förra valet. KD har tappat 1,1 procentenheter sedan valet då partiet fick 5,3%. KD tappar väljare till M, S och SD.

Väljarbarometer januari 2023

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 181 intervjuer under perioden 31 december – 9 januari 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet