Kontakta oss

Väljarbarometern

Senaste väljarbarometern finns här:

Vi ger en kontinuerlig bild av vilket parti den svenska allmänheten skulle rösta på om det var riksdagsval idag.

Under mer än tre decennium har vi månatligen intervjuat allmänheten om vilket parti de skulle rösta på i nuläget. Avsikten är att fånga de aktuella opinionsvindarna och att bedöma hur politiska utspel, så kallade affärer eller andra väsentliga händelser påverkar opinionen.

Värderingar är den viktigaste utgångspunkten för hur man röstar. Samtidigt kan sägas att väljarna över tiden blivit alltmer lättrörliga. Det finns en tendens att sak- och personfrågor får större betydelse i relation till värdegrunden. Partiernas exponering under valrörelsens sista fas blir därför alltmer väsentlig. Det begränsar möjligheterna att göra tillförlitliga prognoser långt innan det faktiska valet. Avsikten är alltså inte att förutspå valresultatet, utan att mäta hur stödet för partierna ser ut just nu.

Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer bygger vid varje undersökningstillfälle på åtminstone 2 000 intervjuer med den röstberättigade allmänheten 18 år och äldre som samtidigt går att nå via epost. Intervjuerna genomförs online. Urvalet bygger på prestratifiering ur Iniziopanelen utifrån ålder och kön som motsvarar befolkningen i riket enligt SCBs folkräkning.

Demoskop har en dagligt pågående datainsamling. Varje dag skickar vi ut ca nya 500 inbjudningar. Varje dag innehåller också en första och en andra påminnelse till tidigare inbjudningar. Formuläret skiftar över tid och innehåller olika frågor om dagspolitiska ämnen. Formuläret innehåller alltid frågor om vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag (som bildar underlag för väljarbarometern). När vi sedan bestämmer oss för en undersökningsperiod kommer vi således att ”få med” svarspersoner som direkt besvarat formuläret och svarspersoner som behövt en eller två påminnelser för att besvara detsamma.

Datainsamlingen pågår vanligtvis under en veckas tid för att säkerställa intervjuer genomförda både på veckodagar samt under veckoslut.

När en panelmedlem har blivit utvald till en specifik enkät, får hen en markering i vår databas som gör att hen inte får en ny inbjudan inom en viss förutbestämd tid. Demoskop tillämpar alltså karantänsregler för deltagande. Skälet är att slumpen inte ska göra att man får för många inbjudningar till att medverka i undersökningar på kort tid.

De färdiga intervjuerna vägs på kön, ålder, region, och parti i föregående riksdagsval (i skrivande stund 2018) samt en koefficient som ytterligare kalibrerar mot föregående riksdagsvals resultat. Koefficienten bygger på den avvikelse Demoskop hade i sin sista väljarbarometer i förhållande till valresultatet.

Historiska väljarbarometrar

Kontaktpersoner

Pelle Ahlin Olofsson
Head of Society & Public Opinion
+46 73 589 36 89
pelle.ahlin@demoskop.se
Johan Martinsson
Director of Public Opinion and Polling
+46 73 522 53 40
johan.martinsson@demoskop.se