Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer juli 2022

Miljöpartiet över spärren, Liberalerna fortsätter öka

För att komma till Väljarbarometern augusti 2022 klicka här

Väljarbarometer juli 2022


I juli månads Väljarbarometer som publiceras i Aftonbladet ökar Miljöpartiet till 4,9 procent (+1,0). Även Liberalerna ökar till 4,7 procent (+0,5). Därmed befinner sig båda partierna, som stadigt legat under 4 procent, nu istället över den viktiga spärren inför valrörelsen.

Samtliga större partier backar. Moderaterna till 21,0 procent (-1,1), Sverigedemokraterna något till 16,3 procent (-0,6) och även Socialdemokraterna backar något till 30,3 procent (-0,6). Däremot ökar Vänsterpartiet till 8,4 (+0,8) och Centerpartiet backar till 7,1 procent (-0,6). Sammantaget ökar S, V, C och MP något till 50,7 procent (+0,6) och leder med 2,6 procentenheter framför M, KD, L och SD som samlar ett stöd om 48,1 procent (-0,8).

Politiken har i juni präglats av misstroendeomröstningen om Justitie- och Inrikesminister Morgan Johansson och Natoförhandlingar med Turkiet har pågått där krav framställts om terrorbekämpning och slopat vapenembargo som till slut gick i mål. Regeringen fick efter en del arbete igenom en extra ändringsbudget, med bland annat förbättrade villkor för pensionärerna. Levnadsomkostnaderna fortsätter att öka med höjda mat- och drivmedelspriser. Rekordhög inflation har rapporterats och diskussion kring vad höjda räntor kan innebära för företag och privatpersoner förs. 

I väljaropinionen ser vi en hel del rörelser denna månad. Riksdagens två minsta partier som länge legat under 4 procentsspärren har ökat de senaste månaderna och har nu tagit sig över med någon marginal.

  • Liberalerna når 4,7 procent (+0,5) vilket är ökning för fjärde månaden i rad. Väljarna kommer från flera håll inom högeroppositionen, framför allt från M och KD, men även från SD. I de svaren respondenterna lämnar för att motivera sitt val av parti nämner flera sin uppskattning för Johan Pehrson som partiledare och även att det handlar om stödröster för att möjliggöra ett regeringsskifte. I valet 2018 var resultatet 5,5 procent.
  • Miljöpartiet ökar till 4,9 procent (+1,0), vilket är den högsta nivån sedan januari 2021 då 5,0 procent noterades. I kommentarerna kan vi läsa att klimatfrågan ligger överst på väljarnas agenda, men även att det handlar om stödröster. Väljarutbytet sker i första hand med V och S. I valet 2018 fick MP 4,4 procent.
  • Socialdemokraterna backar för fjärde mätningen i rad och når i denna mätning 30,3 procent (-0,6). Sedan toppnoteringen i mars har partiet backat 2,1 procentenheter. S tappar väljare till V och MP. Dagens notering är över valresultatet 2018 som var 28,3 procent.
  • Vänsterpartiet ökar till 8,4 procent (+0,8). Partiet tar väljare från S i första hand. I kommentarerna kan vi läsa om synen på vinster i välfärden, pensionsfrågan och att man oroar sig för vad Sveriges Natoansökan kan innebära för eftergifter till Turkiet. Stöd ligger något över valresultatet 2018 som var 8,0 procent.
  • Centerpartiet backar och noterar 7,1 procent (-0,6), vilket är under valresultatet på 8,6 procent. C har en ensam position i mitten och vi ser att partiet tappar väljare till S, men även till M och tar väljare från samma partier – fast i mindre utsträckning. I kommentarerna kan vi läsa hur viktigt väljarna tycker det är att hålla SD borta från makten.
  • Moderaterna noterar 21,0 procent (-1,0). M tappar till KD, SD och L och tar väljare från SD. Avståndet till SD är nu 4,7 procentenheter. Dagens resultat ligger över valresultatet 2018 på 19,8 procent.
  • Sverigedemokraterna får 16,3 procent (-0.6) av väljarstödet, vilket är den lägsta nivån sedan oktober 2017. SD tappar främst till KD och M, men även något till L. Stödet ligger under valresultatet 2018 som var 17,5 procent.
  • Kristdemokraterna får 6,1 procent (+0,4). Väljarutbytet mellan M och KD är tydligt, men KD tappar även till L. I kommentarerna kan vi läsa uppskattande ord om partiledaren Ebba Busch och att hon uppfattas som tydlig och rak. Partiets valresultat 2018 på 6,3 procent är i paritet med det nuvarande stödet i opinionen.

Om undersökningen Väljarbarometer juli 2022

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod:  22-30 juni 2022.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 125 intervjuer

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet