Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometern augusti 2021

V nu fjärde största parti

I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för augusti ökar M (23,2 procent) med 1,5 procentenheter, framåt även för SD (19,9 procent, +0,6 ) och V (10,2, +0,8). KD (5,4 procent, -0,7) och C (10,1, -0,3) tappar något. Det största väljartappet under månaden står L (2,3 procent, -1,2) för. Stödet för MP är oförändrat 3,5 procent.

Den senaste tidens skjutningar och extremväder har förflyttat den politiska agendan från sjukvård mot brottslighet och klimat och miljö. Just dessa frågor är i stor utsträckning varandras motsatser och tävlar därför inte i någon utsträckning med varandra om väljarnas gunst.

Fokus på brottslighet ger ofta ökat stöd för M och SD, vilka båda går framåt.

Ett ökat fokus på klimat och miljö är ofta gynnsamt för V, C och MP.

V lyckas nu försvara det starka stöd man fick i samband med regeringskrisen. Att man både valde att ta striden och sedan undvek ett extraval har förmodligen premierats av väljarna. Med ett stöd av 10,2 procent är man nu fjärde största parti i riksdagen. Skillnaden med 0,1 procent är förstås dock mest symbolisk.

Att S tappar 0,6 procent i stöd under månaden indikerar att just förmågan att bita sig fast vid makten inte är det som i första hand premieras av väljarna.

Med ett stöd av 5,4 procent av väljarna kan KD, återkomma att dras in i fyraprocentsstriden, vilket sannolikt skulle kunna vara skadligt för L:s möjligheter att nå spärren

Stödet med 2,3 procent av väljarna tangerar det hittills lägst uppmätta nivån för L/FP, från januari i år. Att partiet bytt politiska samarbetspartners två gånger har inneburit ett tapp av olika väljargrupper vid de olika tillfällena. Då man också tappat sin position som ledande i skolfrågor är partiet i stort behov av en sakfråga där man övertygar, där är man ännu inte riktigt. För att bli aktuella för stödröster måste partiet öka sitt stöd någon procentenhet, något som normalt sett inte borde vara ett övermäktigt problem, då L är ett tänkbart val för många. Partilojaliteten för L sedan valet 2018 är lägst för L av alla partier. Det är lågt även för KD, och C men där har men med partiernas delvis nya positionering har också skett ett tillflöde av nya väljargrupper, något som även L måste åstadkomma.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson eller Anders Lindholm.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod:  2 – 5 augusti 2021.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 403 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet