Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometern september 2021

Största stödet för S sedan pandemitoppen

I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för september ökar stödet för S (26,7 procent) med 2,1 procentenheter. Regeringskollegan MP får ett oförändrat stöd på 3,5 procentenheter. V (8,2 procent) tappar 2,0 procentenheter. Bakåt även för M (22,1 procent) med 1,1 procentenheter. Små förändringar för övriga: KD (5,6 procent, plus 0,2) C (9,7 procent, minus 0,4). L (2,5 procent, plus 0,2), SD (20,7 procent, plus 0,8).

Ledningen för oppositionspartierna, M, KD, SD, L, (50,8 procent) mot regeringspartierna plus C och V (48,1 procent), har varit stabil knappt tre procentenheter under fem månader, men frågan om vilka som klarar spärren är fortfarande avgörande för utfallet.

Månadens största förändring är att S går framåt med 2,0 procentenheter, samtidigt som V tappar 2,1 procentenheter.

Det handlar till stor del om grupp S-väljare som vänder åter. Man vädrade tidigare sitt missnöje, som till del varit riktat just mot Löfven, med S genom att i stället lägga sin röst på V. Efter Stefan Löfvens avisering om att han avgår är det sannolikt många S-väljare som anar möjligheten till en nystart för partiet.

Det finns dock skäl att tro på fortsatt stor utbytbarhet mellan S och V.

Trots ett ökat fokus på miljöfrågan ökar inte stödet för MP den här månaden heller. Oavsett vilken roll partiet har spelat finns en risk att man uppfattas vara de som bidrar till cementkrisen eller förhindrande av slutförvaring av kärnavfall.

Med lag och ordning i fokus, och en uppmärksammad BRÅ-rapport brottslingars bakgrund är det troligt att SD gynnas. Man når nu sitt högsta stöd sedan april 2020.

L har redan nu en större andel väljare som uppger att deras röst skulle vara en stödröst på partiet. Trots detta är man alltjämt ett gott stycke från fyraprocentsspärren. Besvärande för partiet är att man också har en lägre andel väljare än normalt som anser att man skulle kunna tänka sig att rösta på partiet. Utbytbarheten med M brukade vara stor. Förmodligen måste man på nytt etablera sig i M:s gränsland.

Efter att C ingick i januarisamarbete ökade stödet för partiet. Den fortsatta potentialen för partiet är dock begränsad och nu nästan isolerad till parterna på den rödgröna sidan.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod: 31 augusti – 8 september 2021.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 199 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet