Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer juni 2022

Liberalerna över spärren

Väljarbarometer juni 2022

För att komma till Väljarbarometern juli 2022 klicka här

Väljarbarometer juni 2022

I juni månads Väljarbarometer som publiceras i Aftonbladet noterar Liberalerna 4,2 procent, en ökning med 1,3 procentenheter sedan förra mätningen i maj. Det är första gången på över två år som Liberalerna är över 4-procentsspärren. Även Miljöpartiet ökar i deras fall, 0,9 procentenheter, till 3,9 procent.

I övrigt är det ganska små rörelser som noteras. Samtliga övriga partier förutom V backar något eller ligger still. V noterar alltså en liten ökning till 7,6 procent (0,3). M och KD backar till 22,1 (-0,8) respektive 5,7 procent (-0,7). S backar något till 30,9 procent (-0,3), liksom C som noterar en liten rörelse ner till 7,7 procent (-0,2), och SD ligger still på 16,9 procent (0,0).

Det är fortsatt händelserikt i svensk politik. April dominerades av Liberalernas partiledarbyte, upploppen under påskhelgen och utvecklingen av kriget i Ukraina. Maj har präglats av att den svenska Natoansökan lämnats in tillsammans med Finland och misstroendeomröstningen, initierad av SD, om Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson som genomfördes under hot att hela regeringen skulle avgå. Resultatet är att han med en rösts övervikt sitter kvar och att Natoprocessen kan ha påverkats. Under perioden har även högeroppositionen gjort gemensamma utspel och framstår som alltmer samlade. Detta ser vi resultat av genom att väljarflödena mellan just dessa partier etableras alltmer.

Detta har trots allt inte påverkat opinionen i någon större utsträckning, mer än att partiledarbytet hos Liberalerna uppenbarligen medfört att de nu för andra månaden i rad, på två månader, ökar med sammanlagt 1,8 procentenheter och att Miljöpartiet ökar 0,9 procentenheter.

Sammantaget ökar S, V, C och MP något till 50,1 procent (0,7 procent) och leder med 1,2 procentenheter framför M, KD, L och SD som samlar ett stöd om 48,9 procent (-0,2).

  • Socialdemokraterna går tillbaka svagt sedan majmätningen men ligger kvar på en hög nivå med 30,9 procent (-0,3). S ligger över 30 procent för fjärde mätningen i rad och Magdalena Andersson har också allmänt ett högt förtroende som partiledare. Det återstår att se hur S påverkas av den senaste veckans turbulens och efterspelet av detta. S tar framför allt väljare från V, men vi ser även ett flöde från C. Dagens notering är över valresultatet 2018 som var 28,3 procent.
  • Miljöpartiet ökar till 3,9 procent (0,9), vilket är den högsta nivån sedan maj 2020 då 4,1 procent noterades. Väljarutbytet sker med V och S. I valet 2018 fick MP 4,4 procent.
  • Vänsterpartiet får 7,6 procent (0,3), vilket tycks vara en nivå som V för tillfället i alla fall etablerat sig kring. Vi ser ett flöde av väljare där V tappar till S och något till MP, men också tar väljare från dessa två partier. Partiets stöd ligger något lägre än valresultatet 2018 som var 8,0 procent.
  • Centerpartiet ligger i stort sett still i opinionen och noterar 7,7 procent (-0,2), vilket är något under valresultatet på 8,6 procent. Partiets stöd har legat kring denna nivå sedan årsskiftet. C har en ensam position i mitten och vi ser att partiet tappar väljare till S, men även till M och tar väljare från samma partier – fast i mindre utsträckning.
  • Moderaterna noterar 22,1 procent (-0,8). M tappar till KD, SD och L och tar väljare från SD. Avståndet till SD är nu 5,2 procentenheter. Dagens resultat ligger över valresultatet 2018 på 19,8 procent.
  • Sverigedemokraterna noterar 16,9 procent (0,0) vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2017. SD tappar framförallt till M, men även något till L. Stödet ligger något under valresultatet 2018 som var 17,5 procent.
  • Liberalerna når 4,2 procent (1,3) vilket är ökning för andra månaden i rad och naturligtvis symboliskt mycket viktigt att nå över 4-procentsspärren. Väljarna kommer från flera håll inom högeroppositionen, framförallt från M och KD, men även från SD. I de svar respondenterna lämnar för att motivera sitt val av parti nämner flera sin uppskattning för Johan Pehrson som partiledare och även att det handlar om stödröster. I valet 2018 var resultatet 5,5 procent.
  • Kristdemokraterna får 5,7 procent (-0,7). Väljarutbytet mellan M och KD är tydligt, men KD tappar även till L. Partiets valresultat 2018 på 6,3 procent är i paritet med det nuvarande stödet i opinionen.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod:  31 maj – 9 juni 2022.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 125 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet