Kontakta oss
Väljarbarometern

Väljarbarometer maj 2022

Fortsatt oroligt omvärldsläge – små rörelser i opinionen

Väljarbarometer maj 2022

Väljarbarometer maj 2022

För att komma till Väljarbarometern juni 2022 klicka här

I spåren av en orolig omvärld rör sig väljarna mycket litet och i maj månads väljarbarometer som publiceras i Aftonbladet noteras inga större väljarrörelser.

L, som fått Johan Pehrsson som ny partiledare efter Nyamko Sabunis plötsliga avgång sedan förra mätningen, ökar till 2,9 (0,5). Om det är ett möjligt trendbrott återstår att se. MP backar lika mycket till 3,0 (-0,5). Vilket är den lägsta notering sedan januari 2005 (2,7).

S backar något till 31,2 procent (-0,3), M ligger still med 22,9 (0,0), SD noterar 16,9 procent (-0,1) och C 7,9 procent (-0,1). V backar till 7,3 procent (-0,8), medan KD får ett stöd på 6,4 procent (1,0),

Undersökningen är gjord 26 april – 4 maj och fångar därmed upp såväl Liberalernas partiledarbyte, upploppen under påskhelgen och utvecklingen av kriget i Ukraina. Trots att de stora frågorna som dominerar debatten borde gynna M ligger de still i opinionen, även om de ligger klart över valresultatet på 19,8 procent. SD, som trots den debatt upploppen under påskhelgen skulle kunna gynna dem ligger i princip still på en nivå under valresultatet på 17,5 procent. S tappar något, men ligger kvar på en hög nivå klart över valresultatet på 28,3 procent, vilket sannolikt förklaras av oron i omvärlden till följd av kriget i Ukraina.

Det är mycket jämnt mellan blocken. M, KD, L och SD samlar ett ökande stöd om 49,1 procent (1,4 procent) och knappar in på S, V, C och MP som behåller en liten ledning med 49,4 procent (-1,7 procent).

  • Socialdemokraterna går tillbaka svagt sedan aprilmätningen men ligger kvar på en hög nivå med 31,2 procent (-0,3). S opinionsläge verkar inte påverkas av den uppmärksamhet partiets Nato-process får. Sannolikt gynnas partiet av osäkerheten i omvärlden då väljare tenderar att flockas kring regeringspartier. Dagens notering är över valresultatet 2018 som var 28,3 procent.
  • Miljöpartiet tappar i stort sett hela den uppgång de hade vid den senaste mätningen och landar nu på 3,0 procent (-0,5). Opinionsläget är fortsatt bekymmersamt för de gröna och de har inte noterat över fyra procent sedan mätningen för ett år sedan i maj 2021. Dagens notering är det sämsta sedan januari 2005. Det är svårt för MP att få genomslag i en allmän debatt som kretsat kring kriget i Ukraina och upploppen under påskhelgen. I valet 2018 fick MP 4,4 procent.
  • Vänsterpartiet får 7,3 procent (-0,8), vilket är i princip på samma nivå som i mars men lägre än i april. Stödet för V är på sin lägsta nivå sedan maj 2021. Partiets stöd ligger något lägre än valresultatet 2018 som var 8,0 procent.
  • Centerpartiet ligger i stort sett still i opinionen och noterar 7,9 procent (-0,1), vilket är något under valresultatet på 8,6 procent. Partiets stöd har legat kring denna nivå sedan årsskiftet. C har en ensam position i mitten där mycket kommer avgöras av hur borgerligt sinnade väljare navigerar mellan att deras röst riskerar att ge V eller SD inflytande.
  • Moderaterna noterar 22,9 procent (0,0) precis som i föregående mätning. Debatten har dominerats av frågor om kriminalitet och försvar inklusive Nato-medlemskap vilket är frågor Moderaterna traditionellt har hög trovärdighet inom. Stödet ligger klart över valresultatet 2018 på 19,8 procent.
  • Sverigedemokraterna fortsätter att backa, dock endast marginellt, till 16,9 procent (-0,1) vilket är en ny bottennotering, det lägsta sedan augusti 2017. Stödet ligger något under valresultatet 2018 som var 17,5 procent.
  • Liberalerna går framåt något till 2,9 procent (0,5) vilket fortsatt ligger under fyraprocentsspärren. Hur mycket av detta som är en Johan Pehrsson-effekt är för tidigt att avgöra men partiet har innehaft en stark position i Nato-frågan under lång tid vilket partiet möjligtvis kan växla in i samband med partiledarbytet. I valet 2018 var resultatet 5,5 procent.
  • Kristdemokraterna får 6,4 procent (1,0), vilket innebär att partiet hämtar igen i stort sett hela tappet i mellan mars och april. Partiets valresultatet 2018 på 6,3 procent är paritet med det nuvarande stödet i opinionen.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod:  26 april – 4 maj 2022.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 154 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Väljarbarometern

Visa alla inom: Väljarbarometern