Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometern december 2021

Väljarbarometern december 2021

Lägsta stödet för L någonsin

I Demoskops decembermätning som publiceras i Aftonbladet ökar stödet för S med 2,1 procentenheter till 29,1 procent. V (8,2 procent) ökar marginellt samtidigt som MP (3,3 procent) backar lika mycket. C (8,5 procent) går tillbaka med 1,2 procentenheter. Även L (2,0 procent) tappar 1,2 procent, och M (22,6 procent) 1,0 procentenhet. Stödet för KD (6,0 procent) ökar med 0,7 procentenheter, medan läget är oförändrat för SD (18,7 procent)

Efter en av de mest turbulenta perioderna någonsin i svensk politik är det tydligt att S kommer ut som vinnare, man får nu sitt högsta stöd sedan maj 2020, då landet slöt upp bakom regeringspartiet under coronakrisen. Såväl partiledarbytet som regeringsombildningen, och att MP inte längre är en del av regeringen förefaller ha varit gynnsamt för S.

MP:s drag att lämna regeringen borde potentiellt gynna partiet då man är friare att föra fram sin politik, och även att gå i opposition. Det finns ännu inga tendenser till att partiet ökar sitt stöd

L når sitt lägsta stöd någonsin i en Demoskopmätning. I den här turbulenta tiden har L kommit rejält i bakvatten, och inte nog med det, hur litet stödet än blir verkar det alltid finnas två falanger. Inte minst var det flera veteraner som vid riksmötet aktivt bidrog till partiets splittring. Kanske var det droppen för en del av de tveksamma. Att tidigare folkpartister aktivt skjuter skutan i sank är möjligen svårt att förstå. Läget ser alltmer prekärt ut.

Efter en vacklande formkurva för KD ökar stödet för partiet något igen, och ger partiledningen visst andrum Ökningen sker på bekostnad av M.

Läget mellan blocken är nu i det närmaste helt jämt (M, KD, L, SD 0,2 procentenheter före S, MP, V, C) och avgörande ser ut att bli vilka partier som behåller sin riksdagsstatus. Med nuvarande ställning är det högeralliansen som får majoritet, då varken L eller MP når fyraprocentsspärren. Å andra sidan ser MP ut att ligga närmare att klara gränsen.       

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod:  30 november – 8 december 2021.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 446 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet