Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer mars 2023

C lägsta stöd sedan maj 2014

Väljarbarometer mars 2023

Väljarbarometer mars 2023

Klicka här för att komma till väljarbarometern april 2023.

Väljarbarometer mars 2023 som idag publiceras i Aftonbladet visar att:

  • Centerpartiet fortsätter att minska och noterar 4,4 procent (-1,1). Det är den lägsta nivå sedan maj 2014
  • Socialdemokraterna ökar något till 34,3 (+0,3). Det är den högsta nivån sedan februari 2014
  • Liberalerna 3,5 procent (+0,4) och Miljöpartiet noterar 2,8 procent (-0,4) fortsätter att ligga under 4 procent-spärren
  • Socialdemokraterna (+4,0), Moderaterna (+2,6) och Vänsterpartiet (+1,4) är de partier som har gått framåt sedan valet. Övriga har backat mer eller mindre

Tidöpartierna samlar ett stöd om 48,6 procent och oppositionen 49,7 procent. Skillnaden mellan blocken minskar jämfört med föregående månad och är nu 1,1 procentenheter till oppositionens fördel.

Centerpartiet, som fick en ny partiledare Muharrem Demirok för en månad sedan, backar till 4,4 procent (-1,1), vilket innebär att stödet för C har minskat med 2,3 procentenheter sedan valet 2022. Tappet sker i stort sett endast till S och resultatet är det lägsta som uppmätts sedan maj 2014, då C satt i regering tillsammans med Allianskollegorna och Annie Lööf var näringsminister. Det finns en oro bland C-väljare om vilken sorts ledare Demirok kommer vara och vi ser tydligt att C tappar den absoluta merparten av väljarna till S. Två C-väljare som gått till S säger:

  • Jag är centerpartist som gillade deras vänstergir  och framför allt Annie Löf. Jag kan inte förstå valet av Demirok och är väldigt osäker på vart han kommer dra partiet. Jag tycker heller inte att Socialdemokraterna är så bra på social demokrati, men ändå det enda alternativet idag.
  • Jag är egentlig en borgerlig väljare men litar inte på regeringen sen de gått i säng med SD. Jag vill se vart C tar vägen med ny ledning.

Socialdemokraterna noterar 34,3 (+0,3) i dagens mätning och har ökat med 4,0 procentenheter sedan valet. Dagens notering är den högsta sedan februari 2014. S tar väljare från alla partier, men främst från C och MP. I oroliga tider vänder sig många väljare sig till de större partierna och S gynnas av problemen i omvärlden med energikris, krig och problematisk Nato-ansökan, höga priser och gängvåldet. Väljare söker alternativ som uppfattas som tryggt och stabilt. S gynnas även av att Andersson är en väldigt populär partiledare med högt förtroende bland allmänheten.

Vänsterpartiet ökar till 8,2 procent (+0,3) i mars månads mätning och har ökat 1,4 procentenheter sedan valet. Partiet har tagit väljare från MP i första hand.

  • Jag är emot medlemskap i Nato, där är vänstern tydliga. Jämställdhet är också en viktig fråga för mig. Minska klasskillnader. Miljöfrågor är också viktiga och där är Vänsterpartiet och jag ofta överens.”

Miljöpartiet når 2,8 procent i dagens mätning har nu legat under 4-procentsspärren sedan valet då partiet fick 5,1 procent av rösterna. Det är tydligt att det var stödröster från V och S som räddade partiet kvar i riksdagen när vi tittar på väljarflödena.

Moderaterna ökar till 21,7 procent (+0,6) i dagens mätning. Sedan valet har M gått fram 2,6 procentenheter sedan valet och tar väljare från SD och KD, som båda backat sedan valet. Avståndet till SD är nu 2,7 procentenheter. SD noterar 19,0 procent (+0,4) och har backat 1,5 procentenheter sedan valet. Frågor om kriminalitet, säkerhet och ekonomi ligger högt på denna väljargrupps dagordning och M uppskattas i egenskap av att inneha regeringsställning. Två väljare som gått från SD till M säger:

  • Fantastiskt jobb av Maria Malmer Stenegard. Hon får generellt mycket oförtjänt kritik.
  • Jag tycker att Moderaterna gör ett bra arbete i regeringsställning, trots att det är svåra tider på många sätt vad gäller bl.a. säkerhetsläget, brottsligheten i Sverige, ekonomin mm.

Om Undersökningen Väljarbarometer mars 2023

Väljarbarometer mars 2023 är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 135 intervjuer under perioden 24 februari – 6 mars 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet