Kontakta oss
Guider Nyhet Varumärke Varumärke/kommunikation

Guide: Så får du till den optimala mediemixen

Får du den överblick och analys över dina kommunikationsinsatser som du vill ha? Öka din förståelse för hur de olika medieslagen, medieinvesteringarna och andra faktorer påverkar försäljningen för ditt företag.


Guiden om optimering av mediemix visar hur modellen fungerar enligt:

Inputdata: Vilken data som behövs för att skapa en optimal modell.

Helhetsbilden: Vilka faktorer påverkar försäljningen i stort och hur mediemixen bryts ut från andra variabler.

Detaljbilden: Hur mycket varje enskilt medieslag påverkar försäljningen.

Optimal framtidsmix: Testa olika scenarier med mindre och större investeringar för olika medieslag för att se prognoser över framtida försäljning.Ladda ned guiden genom att fylla i formuläret.


Ytterligare inom: Guider

Visa alla inom: Guider