Kontakta oss
Marknadsföring Nyhet

Medieinvesteringarna tappar – utomhus och radio går starkt

Demoskop följer utvecklingen på mediemarknaden och vi vill belysa vilka faktorer som påverkar förändringarna och vilka trender vi ser. Tanken är att ge dig ett enkelt underlag för att kunna sätta dina egna marknadsinsatser i ett större sammanhang. Under det första kvartalet 2023 blev det uppenbart att mediemarknaden befinner sig i en lågkonjunktur. Den negativa utvecklingen fortsätter och nedan redovisar vi siffror över annonsmarknaden för april månad.

Medieinvesteringarna har haft en tuff start på året. Under april månad minskade medieinvesteringarna med 12,8 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det motsvarar 184 miljoner kronor. Följande kategorier backade; dagspress storstad, dagspress landsort, bio, populärpress, sociala medier, fackpress, TV, online display och online video.Tuffast hade DR/Annonsblad med en negativ tillväxt om 53,1 procent. Totalt förmedlades under april drygt 1,2 miljarder kronor.

De flesta mediekategorier backade, men några kategorier gick mot strömmen och uppvisade positiv tillväxt; utomhus/trafikreklam, sök, dagspress kväll och radio. Det är framförallt utomhus/trafikreklam och radio som går starkt. Radio ökade med 0,8 procent jämfört med 2022, vilket är ett all-time-high för april månad.

Utomhus/trafikreklam ökade med hela 11,2 procent. Om vi tittar på helårsbasis, hittills i år, är bio den mediekategori som har ökat mest. Detta med en positiv tillväxt om 36,3 procent. Den positiva tillväxten för bio är sannolikt en pandemieffekt, att vi nu rör oss mer i samhället jämfört med under pandemin.

Bortsett från utomhusmediet och radio är medieinvesteringarna för april dyster läsning.

De samlade digitala kanalerna minskade med 11 procent, TV med 17 procent och print rasade med hela 25 procent. Totalt har 192 miljoner kronor försvunnit från dessa tre medietyper jämfört med april 2022.

Källa: Sveriges Mediebyråer Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen.

Källa: MMS och Sveriges Annonsörer

De totala annonsinvesteringarna uppgår till 11,4 miljarder kronor under Q1 2023 och även om annonsvolymerna fortfarande är stora så präglas marknaden av kraftig prispress. Vi ser att flera mediekategorier har uppvisat röda siffror under de två senaste kvartalen, vilket är en indikation på att marknaden befinner sig i en lågkonjunktur.

BNP ökade marginellt under första kvartalet, men prognosen för helåret förväntas vara negativ. Förväntansbilden om vart ekonomin är på väg påverkar sannolikt agerandet bland annonsörerna genom att bli mer försiktiga i sina investeringar. Olika media placeringar, plattformar, publicister, kanaler, format, varumärken, industrier, tider på året, tider på dygnet, kreativitet i utformande övervägs noga innan man investerar. Demoskop märker också ett allt större intresse för att förtesta sin kommunikation före kampanjestart därför att man vill försäkra sig om en säker investering, dvs att kampanjen ger önskad effekt.

Det bör också nämnas att pandemin påverkade mediekonsumtionen på flera sätt. De digitala nyhetsmedierna hade en stark tillväxt under pandemin. När samhället sedan öppnade upp noterar vi att den uppgången har mattats av. Även poddarnas starka tillväxt under pandemin dämpades rejält under 2022, men under första kvartalet 2023 ser vi dock en ökning på 7,7% jämfört med motsvarande period förra året vilket tyder på en återhämtning.

Medieinvesteringarna har backat under de senaste sex månaderna och trenden är tydlig att hela mediemarknaden befinner sig i en lågkonjunktur.


Ytterligare inom: Marknadsföring

Visa alla inom: Marknadsföring