Kontakta oss
Digital kommunikation Kommunikation Marknadsföring Medieköp Nyhet Sociala medier Trender

De digitala medieinvesteringarna accelererar

Under 2020 var Internet det enda medieslaget som fick ökade medieinvesteringar relativt 2019

Pandemin gjorde att medieinvesteringarna tvärbromsade och investeringarna i samtliga breda räckviddskanaler som t.ex. TV, utomhus och tryckta nyhetsmedier minskade markant. Medieinvesteringarna via Internet stod 2020 för 65 procent av totalen och ökade 5,6% jämfört med 2019. Det visar IRMs årssammanställningar

Det tydligt förändrade konsumtionsmönstret både i form av mer tid att vara online och konsumera mer media, samt att i större utsträckning göra köp online, gjorde att potentialen med köpnära taktisk annonsering blev ännu mer attraktiv.

För annonsörerna innebar det också att i och med osäkerheten med den egna ekonomin och marknadsföringsbudgeten så man ville fokusera på det som var mer köpnära, både i form av taktiska säljerbjudanden innehållsmässigt samt att det bara var ett ”klick från köp”. Därmed blev digital annonsering en vinnare i medievalen.

2021 innebar en tydlig återhämtning för medieinvesteringarna i stort och ett fortsatt fokus på de digitala medierna

Att annonsörerna vågade börja satsa igen under 2021 visas tydligt i att de totala medieinvesteringarna förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar ökade med hela 13,6 procent jämfört med 2020, vilket framgår av Mediebyråbarometern för december 2021.

Totalt förmedlades under 2021 nästan 14 miljarder kronor. Det är fortsatt framförallt de digitala kanalerna som har ökat under 2021 (med hela 23 procent). 2021 blev det första året då investeringarna i de digitala kanalerna gick om köpen i TV. Ett tydligt trendbrott i hur mediebyråer anlitas och köper media. Den enskilda kategori som ökade relativt mest under 2021 är sociala medier som hade en tillväxt på hela 28,6 procent.

2022 och framåt – nya förutsättningarna och möjligheter efter pandemin 

När vi blickar framåt så ser vi ett förändrat medielandskap med nya möjligheter. Kombinationen av att konsumenterna är mycket mer digitalt mogna, både i hur de söker efter information och gör sina köp, gör att en digital närvaro blir allt viktigare. Både för varumärkesbyggande kampanjer och en mer taktisk always on strategi.

Besluten innan köp kommer att gå allt snabbare och vikten av tydlig information och rekommendationer blir allt viktigare. Sociala medier där både information och rekommendationer kan kombineras förutspås bli en tydlig vinnare för medieinvesteringarna framåt. Sociala medier möjliggör också ett bra sätt för att kunna förmedla sin varumärkesidentitet med avseende på bland annat aspekter kring hållbarhet och samhällsansvar i olika frågor.

Att kunna guida konsumenterna till smarta hållbara val blir allt viktigare. Här får de digitala kanalerna en viktig roll, både i form av förklarande filmer och tydlig guidande information via hemsidorna. En ökad flexibilitet både i hur man söker efter information och gör sina köp gör att en bred närvaro i många olika kanaler, både digitala och andra medier, blir allt viktigare för annonsörer.

Möjligheten att med träffsäkerhet nå rätt målgrupper via de digitala kanalerna kommer fortsatt att öka. Tidigare användes cookies och tredjepartsdata i stor utsträckning för detta. Nu krävs faktiska inloggningar i allt större utsträckning vilket gör att man vet mer om vem konsumenten faktiskt är och kan träffa rätt i sina budskap i allt större utsträckning.

         


Ytterligare inom: Digital kommunikation

Visa alla inom: Digital kommunikation