Företagande

maj 26, 2016

Försämrat företagsklimat i många kommuner

Kommunpolitikernas och kommuntjänstemännens attityder till företagande får de lägsta snittbetygen sedan 2004.
oktober 19, 2015

Svenska företag positiva till hållbarhetsredovisning

augusti 31, 2015

Företagens position i Sverige internationellt stark

I en internationell jämförelse har svenskar en ovanligt positiv syn på företag. Tillit och tradition är ett par av förklaringarna, men ett opinionsmässigt gott företagsklimat kräver fortsatt underhåll.
Offertförfrågan