Kontakta oss
Företagande Nyhet

Företagarindikatorn mars 2024

Egenföretagarnas optimism håller i sig under våren

Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar den här månaden med 3 enheter från plus 17 till plus 14. I undersökningen stiger dock samtliga tre ekonomiska indikatorer men de är alla fortfarande negativa. Arbetstiden ökar från minus 5 till minus 4, omsättningen ökar från minus 8 till minus 5 och likviditeten ökar från minus 8 till minus 2. Det visar mars månads Företagarindikator.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad undersökningen Företagarindikatorn. Undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 16 februari till 26 februari. Rapporten finner du här.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 31 procent till 29 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 14 procent till 15 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 54 procent till 55 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 14 enheter, vilket är 3 enheter lägre än förra månaden.

Likt andra konjunkturindikatorer ser vi den här månaden en viss nedjustering i framtidstron jämfört med förra månadens stora uppgång. Indikatorn befinner sig dock fortfarande en bit över sitt historiska snitt vilket återspeglar att optimismen håller i sig. Blickar vi mot våren så är det en period som oftast förknippas med högre aktivitet hos egenföretagare men som eventuellt kan få ett bakslag om räntesignalerna från Riksbanken skjuts på framtiden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, så stiger samtliga indikatorer. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Samtliga indikatorer är fortfarande negativa. Arbetstiden ökar från minus 5 till minus 4, omsättningen ökar från minus 8 till minus 5 och likviditeten ökar från minus 8 till minus 2.

Trots att samtliga ekonomiska indikatorer fortfarande befinner sig under nollstrecket vittnar den längre trenden om tydliga bottenkänningar. I takt med en växande aktivitet kan vi under senvåren komma att se ett skifte till positiva ekonomiska indikatorer vilket i sådant fall blir första gången sedan våren 2023, säger Américo Fernández.


Ytterligare inom: Företagande

Visa alla inom: Företagande