Kontakta oss
Företagande Nyhet

Företagarindikatorn november 2023

Kyliga konjunkturvindar når egenföretagarna

Företagarindikatorn, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker i november med 9 enheter från plus 7 till minus 2. I undersökningen sjunker även samtliga tre ekonomiska indikatorer och är nu alla negativa. Arbetstiden minskar från plus 1 till minus 7, likviditeten sjunker från minus 5 till minus 6 och omsättningen minskar från minus 4 till minus 15. Det visar november månads Företagarindikator.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad undersökningen Företagarindikatorn. Undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 20-30 oktober. Du kommer till pressmeddelandet här och rapporten finner du här.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden sjunker från 26 procent till 18 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 19 procent till 20 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 53 procent till 60 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 2, vilket är 9 enheter lägre än förra månaden.

Till slut verkar den svagare konjunkturen nå en annars motståndskraftig del av svenskt näringsliv, enmansföretagare. Allt fler ser nu att det tuffa ekonomiska läget kommer hålla i sig längre, vilket stressar många och försvårar företagsekonomin ytterligare. Utan några tydliga ljusglimtar i närtid kan det vara början på en dystrare period för egenföretagare, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, sjunker alla tre indikatorer. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden minskar från plus 1 till minus 7, likviditeten sjunker från minus 5 till minus 6 och omsättningen minskar från minus 4 till minus 15.

Den här månaden uppvisar företagarna ett rejält fall i omsättningen och når den lägsta nivån på nästan tre år. Då var det mitt i brinnande pandemi med låga ränteutsikter, och nu består den ekonomiska verkligheten snarare av höga ränteutsikter och en minskad hushållskonsumtion som slår brett mot företagarkollektivet, säger Américo Fernández.


Ytterligare inom: Företagande

Visa alla inom: Företagande