Kontakta oss
Företagande Nyhet

Företagarindikatorn april 2024

Fortsatt optimism hos företagare i väntan på räntesänkningar

Demoskops och SEBs Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar i april med 2 enheter, från plus 14 till plus 16. I undersökningen stiger endast en av de tre ekonomiska indikatorerna. Arbetstiden ökar från minus 4 till plus 2, omsättningen minskar från minus 5 till minus 8 och likviditeten minskar från minus 2 till minus 7. Det visar april månads Företagarindikator.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad undersökningen Företagarindikatorn. Undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 15 mars till 26 mars. Rapporten finner du här.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 29 procent till 28 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar från 15 procent till 12 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 55 procent till 57 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 16 enheter, vilket är 2 enheter högre än förra månaden.

Konjunkturen fortsätter att uppvisa en del ljusglimtar i form av stadigt fallande inflation. Det stärker tron om att räntesänkningarna blir ett faktum till sommaren och ökar därmed företagarnas framtidstro den här månaden. Företagare med inriktning på hushållsnära tjänster är den grupp där optimismen är som starkast, vilket förmodligen drivs av att hushållen inte dragit ner på sin tjänstekonsumtion i samma utsträckning som varukonsumtionen, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, stiger en av de tre indikatorerna och två sjunker. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden ökar från minus 4 till plus 2, omsättningen minskar från minus 5 till minus 8 och likviditeten minskar från minus 2 till minus 7.

Arbetstiden är positiv för första gången sedan oktober 2023. Uppgången bör dock tolkas med viss försiktighet då arbetstiden tenderar att stiga under vårmånaderna. Riksbankens senaste räntebesked kom efter mätperioden och väntas därför lyfta den övergripande optimismen ytterligare under kommande månader, säger Américo Fernández.


Ytterligare inom: Företagande

Visa alla inom: Företagande