Kontakta oss
Företagande Nyhet

Företagarindikatorn maj 2024

Inbromsning i företagarnas optimism

Demoskops och SEBs Företagarindikator, om visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar den här månaden med 7 enheter från plus 16 till plus 9. I undersökningen stiger två av de tre ekonomiska indikatorer. Arbetstiden minskar från plus 2 till plus 1, omsättningen ökar från minus 8 till minus 2 och likviditeten ökar från minus 7 till plus 4. Det visar maj månads Företagarindikator.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad undersökningen Företagarindikatorn. Undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 17 april till 29 april. Rapporten finner du här.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 28 procent till 24 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 12 procent till 15 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 57 procent till 58 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 9 enheter, vilket är 7 enheter lägre än förra månaden.

– Den här månaden noterar vi lite av ett bakslag i företagarnas annars försiktigt växande optimism. Även om inflationen talar för att räntesänkningar står för dörren så kanske nedgången återspeglar en mer realistisk bild över hur stort genomslag de väntas få hos hushåll och företag. I sådant fall är det snarare ett sunt beteende från företagarna som i stället kan ställa in sig på en försiktig ekonomisk återhämtning snarare än ett rally, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, stiger två av de tre indikatorerna och en sjunker. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden minskar från plus 2 till plus 1, omsättningen ökar från minus 8 till minus 2 och likviditeten ökar från minus 7 till plus 4.

– Företagarnas ekonomiska indikatorer kan många gånger ge en fingervisning om vart det allmänna ekonomiska läget är på väg. Den här månaden bekräftas den trend vi sett under våren, botten är nådd men den ekonomiska återhämtningen kommer ta tid. Därtill följer likviditeten ett tydligt säsongsmönster som innebär att företagarna fyller på kassan inför sommaruppehåll, säger Américo Fernández.


Ytterligare inom: Företagande

Visa alla inom: Företagande