Kontakta oss
Viktigaste frågan

Viktigaste frågan mars 2023

Viktigaste frågan mars 2023

  • Jämfört med mätningen i februari ökar den Svenska ekonomin i betydelse (+3) och är nu väljarnas tredje viktigaste fråga tillsammans med Energi och kärnkraft.
  • Lag och ordning är fortsatt väljarnas viktigaste fråga (39%) men den minskar något i betydelse (-3) jämfört med föregående månad.
  • Därefter följer Sjukvård (32%), Den svenska ekonomin (22%), Energi och kärnkraft (22%) samt Skola och utbildning (21%).

viktigaste frågan mars 2023
viktigaste frågan mars 2023

Om undersökningen viktigaste frågan mars 2023

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 423 intervjuer under perioden 28 feb – 6 mars 2023 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Viktigaste frågan

Visa alla inom: Viktigaste frågan