Kontakta oss
Nyhet Viktigaste frågan

Viktigaste frågan april 2023

Viktigaste frågan april 2023

  • Jämfört med förra månaden intar Sveriges ekonomi positionen som den totalt viktigaste politiska frågan i april.
  • Det är också en knapp majoritet som anser att lag och ordning, sjukvård och el och energiförsörjning är viktiga frågor.
  • Under månaden anses framförallt ekonomin och sjukvården ha ökat i betydelse.

Om undersökningen viktigaste frågan april 2023

Undersökningen är gjord av Demoskop som en del av den månatliga publikationen Debatten & inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1024 intervjuer under perioden 27 mars – 4 april, 2023 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet