Kontakta oss
Nyhet Viktigaste frågan

Viktigaste frågan december 2022

I viktigaste frågan för december 2022 ser vi små förändringar jämfört med november månad.

  • Lag och ordning är fortsatt väljarnas viktigaste fråga (36%), följt av sjukvård (34%) samt energi och kärnkraft (25%).
  • Lag och ordning ligger fortsatt på högst nivå men minskar med 4 procentenheter för december månad. Gapen mellan lag och ordning och sjukvård är nu 2 procentenheter medan det för november var 8 procentenheter.
  • Energi och kärnkraft har ökat över tid sedan sommaren och låg även på höga nivåer under föregående vinter då energipriserna låg högt. För december ökar frågan i betydelse med 3 procentenheter till.
  • Ekonomirelaterade frågor som den Svenska ekonomin, Klasskillnader & Ekonomiska klyftor och Din egen ekonomi ligger för december på stabila nivåer eller utvecklar sig marginellt sedan en tidigare ökning för november månad och för den Svenska ekonomin under hösten.
viktigaste frågan december 2022

Här är topp 10 i av allmänhetens val för viktigaste frågan december 2022 redovisade i grafen.

Om undersökningen viktigaste frågan december 2022

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1985 intervjuer under perioden 28 november – 5 december, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.” Svarsalternativen är ej i ordning av hur allmänheten rankat dem nedan.

Lag & Ordning

Sjukvård

Skola & Utbildning

Flyktinginvandring

Klimat & Miljö

Integration

Försvar

Energi & kärnkraft

Den svenska ekonomin

Klasskillnader & Ekonomiska klyftor

Villkoren för äldre/Pensioner

Vinster/valfrihet i välfärden

Skatter

Äldreomsorg

Arbetslöshet & Sysselsättning

Din egen ekonomi

Trygghetssystemen

Jämställdhet

Antirasism

Bostäder

Företagens villkor

Internationella frågor

Barnomsorg

EU/Euro

Trafik & kommunikation

Kultur

Integritet på internet

Bistånd till fattiga länder

Arbetskraftsinvandring

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet