Kontakta oss
Nyhet Viktigaste frågan

Viktigaste frågan februari 2023

  • Jämfört med mätningen i januari ökar försvar i betydelse med 7 procentenheter och är nu väljarnas sjunde viktigaste fråga.
  • Lag och ordning är fortsatt väljarnas viktigaste fråga, 42 procent, och den ökar något i betydelse 3 procentenheter jämfört med föregående månad.
  • Därefter följer sjukvård 33 procent, energi och kärnkraft 22 procent, skola och utbildning 20 procent samt den svenska ekonomin 19 procent och klimat och miljö 19 procent.
Viktigaste frågan februari 2023

Om undersökningen viktigaste frågan februari 2023

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1367 intervjuer under perioden 31 januari – 6 februari, 2023 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.” Svarsalternativen är ej i ordning av hur allmänheten rankat dem nedan.

Lag & Ordning

Sjukvård

Skola & Utbildning

Flyktinginvandring

Klimat & Miljö

Integration

Försvar

Energi & kärnkraft

Den svenska ekonomin

Klasskillnader & Ekonomiska klyftor

Villkoren för äldre/Pensioner

Vinster/valfrihet i välfärden

Skatter

Äldreomsorg

Arbetslöshet & Sysselsättning

Din egen ekonomi

Trygghetssystemen

Jämställdhet

Antirasism

Bostäder

Företagens villkor

Internationella frågor

Barnomsorg

EU/Euro

Trafik & kommunikation

Kultur

Integritet på internet

Bistånd till fattiga länder

Arbetskraftsinvandring

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet