Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, september 2022

Fallet i boprisförväntningarna stabiliseras

Boprisindikator ökar med 2 enheter i september, från minus 42 till minus 40. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 32 och minus 49 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 1,48 procent, vilket är en ökning med 0,03 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger nu på 10 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för september 2022.

Läs hela rapporten här

Boprisindikatorn, 2003-2022

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 40, vilket är en ökning med 2 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 19 procent, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 59 procent, en ökning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 7 enheter till 13 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att öka till 1,48 procent. Det är en ökning med 0,03 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 10 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 2 enheter till 20 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 3 enheter till 34 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 enhet från föregående månad, till 17 procent.  

Indikatorn fortsätter att minska i två av regionerna och vänder upp i övriga landet. Alla regioner är dock fortfarande negativa på helheten. I Västra Götaland sjunker indikatorn med 6 enheter, från minus 43 till minus 49, och i Svealand utom Stockholm faller den med 7 enheter, från minus 38 till minus 45. I Östra Götaland stiger indikatorn med 9 enheter, från minus 51 till minus 42. I Norrland och Skåne ligger indikatorn på minus 32 respektive minus 37, en uppgång för respektive med 8 enheter. I Stockholm stiger indikatorn från minus 40 till minus 39, en uppgång med 1 enhet.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Efter ett närmast fritt fall under sommaren stabiliseras nu hushållens prisförväntningar något. Om det är början på återhämtningen eller en tillfällig inbromsning är för tidigt att säga. Men blickar vi mot hösten talar det mesta för att de privatekonomiska förutsättningarna kan förvärras innan de blir bättre. Det kan komma att spela en avgörande roll för både förväntningar och faktiskt prisutveckling.”

Riksbanken väntas höja styrräntan ganska aggressivt under hösten och den kan mycket väl hamna på en nivå runt 2,25 procent redan vid årsskiftet, vilket är en bra bit över hushållens förväntan. I tider av ekonomisk motvind är det av extra stor vikt att hushållen förbereder sig på ett högre ränteläge för att undvika privatekonomiska överraskningar i vinter.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 augusti till 6 september. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn