Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, oktober 2022

Hushållens boprisförväntningar vänder upp något

Boprisindikator ökar med 5 enheter i oktober, från minus 40 till minus 35. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 30 och minus 42 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ligger nu på 2,55 procent, en ökning med 1,07 procentenheter från föregående månad. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger nu på 11 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för oktober 2022.

Läs hela rapporten här

Boprisindikatorn, 2003-2022

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 35, vilket är en ökning med 5 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 19 procent, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 59 procent, en ökning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 7 enheter till 13 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 2,55 procent. Det är en ökning med 1,07 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 3 enheter till 23 procent, medan andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 2 enheter till 32 procent. Andelen hushåll som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 4 enheter från föregående månad till 13 procent.  

Den här månaden stiger boprisindikatorn i alla regioner utom två, även om alla regioner fortfarande är negativa. I Västra Götaland stiger indikatorn med 13 enheter från minus 49 till minus 36 och i Östra Götaland med 12 enheter från minus 42 till minus 30. I Svealand utom Stockholm och i Stockholm stiger indikatorn med 3 enheter, till minus 42 respektive minus 36. I Norrland ligger indikatorn kvar på minus 32 och i Skåne minskar indikatorn från minus 37 till minus 39.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Något förvånande vänder hushållens boprisförväntningar upp den här månaden och ger intrycket av att hushållen tror på en återhämtning. Möjligen kan det vara en förhoppning om att bostadspriserna redan har fallit tillräckligt mycket och att vi nu går mot en lugnare prisutveckling. Fortfarande är det dock nästan sex av tio hushåll som tror på fallande priser det kommande året, och det mesta i det ekonomiska landskapet talar för att de har rätt i dagsläget.”

Hushållen justerar tydligt upp sina ränteförväntningar den här månaden och ligger nu strax över Riksbankens egen prognos. Det är en klok strategi eftersom riskerna för ytterligare ränteförändringar i första hand ligger på uppsidan, vilket kommer att driva upp boendekostnaderna och i förlängningen pressa ner bostadspriserna ytterligare.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 september till 4 oktober. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn