Kontakta oss
Boprisindikatorn

Boprisindikatorn, november 2022

Hushållen justerar upp boprisförväntningarna något

Boprisindikator ökar med 2 enheter i november, från minus 35 till minus 33. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 27 och minus 43 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år minskar från föregående månad och ligger nu på 2,45 procent, vilket är en nedgång med 0,10 procentenhet. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar jämfört med förra månaden och ligger nu på 8 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för november 2022.

Läs hela rapporten här

Boprisindikatorn, 2003-2022

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger denna månad på minus 33, vilket är en ökning med 2 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 22 procent, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 3 enheter till 55 procent, medan andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 14 procent.  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att öka till 2,45 procent. Det är en minskning med 0,10 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 3 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 2 enheter till 21 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 3 enheter till 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 4 enheter från föregående månad till 17 procent.    

Boprisindikatorn stiger i alla regioner förutom två, dock är alla fortfarande negativa. I Stockholm stiger indikatorn med 9 enheter till minus 27 och i Svealand utom Stockholm ökar den med 5 enheter till minus 37. I Västra Götaland stiger indikatorn med 4 enheter till minus 32 och i Skåne med 2 enheter till 37. I Norrland minskar indikatorn med 8 enheter till minus 40 och i Östra Götaland minskar den med 13 enheter till minus 43.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

För tredje månaden i rad justerar hushållen upp sina boprisförväntningar något, vilket kan tolkas som en långsam återhämtning. Historiskt sett har liknande nedgångar i Boprisindikatorn inte varat längre än sex månader innan det vänt upp igen. I andra vågskålen finns dock både inflationen och ränteuppgångarna som ännu inte toppat och som indikerar att förväntningarna kan vända ner igen.”

Med en inflation runt 10 procent och en dyr elvinter runt hörnet finns det gott om anledningar att förvänta sig att Riksbanken fortsätter med ganska framtunga räntehöjningar. Det kan därför vara klokt för hushållen att justera upp sina ränteförväntningar ytterligare för att inte riskera att hamna fel i boendekalkylen framöver.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 25 oktober till 1 november. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn