Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, november 2021

Hushållens boprisförväntningar tar ny fart

Boprisindikator ökade med 6 enheter i november, från 38 till 44. På regional nivå ligger indikatorn mellan 39 och 53 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år är näst intill oförändrade från föregående månad och ligger på 0,54 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 8 procent, vilket är 4 procentenheter högre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för november 2021.

Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2021

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 44, vilket är en ökning med 6 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ökar med 4 enheter till 54 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 10 procent, en minskning med 2 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 2 enheter till 28 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,54 procent. Det är en marginell minskning med 0,01 enheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med en enhet från föregående månads 21 procent till 22 procent. Andelen som uppger att de har bunden ränta sjunker med 2 enheter från 29 till 27 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med en procentenhet jämfört med föregående månad, till 17 procent.

Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. De ökar i fyra av de sex regionerna, ligger kvar på samma nivå i en och minskar i en jämfört med föregående månad. I Norrland ökar indikatorn med hela 14 enheter, från 39 till 53, följt av Östra Götaland och Skåne där den ökar med 13 enheter från 33 till 46 i båda regionerna. I Stockholm ökar indikatorn med 7 enheter från 39 till 46, medan den är oförändrad på 39 i Svealand utom Stockholm. Västra Götaland är den enda region där indikatorn minskar – med 6 enheter från 45 till 39.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Trots en något trevande höst med dämpad prisutveckling, stigande ränteförväntningar och rekordhöga energipriser vänder hushållens boprisförväntningar upp i november. Frågan framöver blir om de stigande prisförväntningarna får fäste på bostadsmarknaden eller om orosmolnen i form av energipriser och en dämpad ekonomisk återhämtning väger tyngre.”

”En bred ekonomisk återhämtning i kombination med stigande inflation har drivit upp bolåneräntorna med längre löptider. Förmodligen är det en bidragande orsak till att dubbelt så många hushåll planerar att binda sina räntor under de kommande tre månaderna.

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 oktober till 3 november. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn