Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, mars 2022

Hushållens boprisförväntningar sjunker

Boprisindikator minskar med 16 enheter i mars, från 45 till 29. På regional nivå ligger indikatorn mellan 24 och 36 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar med 0,15 procentenheter från föregående månad och ligger nu på 0,97 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 17 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för mars 2022.

Läs hela rapporten här

Boprisindikatorn, 2003-2022

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 29, vilket är en minskning med 16 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 47 procent, en minskning med 8 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 18 procent, en ökning med 8 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att stiga till 0,97 procent. Det är en ökning med 0,15 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 17 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 2 enheter till 16 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 4 enheter från 31 till 35 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på 16 procent, samma nivå som föregående månad.  

Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. I februari ökar indikatorn i tre regioner och minskar i tre jämfört med föregående månad. I Östra Götaland ökar Nästan alla regioner har en samsyn i sina förväntningar om framtida bostadspriser. I mars minskar indikatorn i samtliga regioner utom i Västra Götaland jämfört med föregående månad. I Stockholm mer än halveras indikatorn från 55 till 29. I Östra Götaland och Norrland minskar indikatorn från 51 till 26 respektive från 50 till 27. I Skåne minskar indikatorn med 15 enheter från 39 till 24 medan den i Svealand utom Stockholm minskar från 37 till 27. I Västra Götaland, som är den enda regionen där indikatorn ökar, stiger den från 35 till 36.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Det pågående kriget i Ukraina och dess ekonomiska konsekvenser når hushållens syn på den svenska bostadsmarknaden. Boprisförväntningarna sjunker till den lägsta nivån sedan juli 2020, då indikatorn återhämtade sig efter den initiala pandemichocken. Det råder dock en stor osäkerhet ifall förväntningarna snabbt kommer vända upp igen eller om det är början på en växande pessimism.”

Ett nytt ränteklimat står för dörren och hushållen förbereder sig för en tid av både stigande räntor och hög inflation. I månadens mätning förväntar sig hushållen att reporäntan om ett år kommer ligga nästan en procentenhet högre än idag. Samtidigt uppger drygt var tredje hushåll att de har bunden bolåneränta medan 17 procent planerar att binda bolånen. Det är den högsta noteringen för andelen hushåll som endast har bunden ränta och den näst högsta noteringen för hushåll som planerar att binda sedan Boprisindikatorn startades för nästan 20 år sedan.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 1 februari till 7 februari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn