Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn maj 2024

Hushållens boprisförväntningar fortsätter upp

Demoskops och SEBs Boprisindikator ökar med 9 enheter i maj, från plus 39 till plus 48. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 44 och plus 53 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år stiger med 0,14 procentenheter till 3,77 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger med 4 enheter från föregående månad till 8 procent. Det visar maj månads Boprisindikator.

Läs SEBs hela rapport här.

Boprisindikatorn, 2003-2024

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.


Demoskops och SEBs Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 48, vilket är en ökning med 9 enheter från förra månaden.


Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 59 procent, en ökning med 7 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 2 enheter till 11 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 6 enheter till 18 procent.


På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,77 procent. Det är en ökning med 0,14 procentenheter från föregående månad. Undersökningen genomfördes innan Riksbanken presenterade det senaste räntebeslutet om en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter.


Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 4 enheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 3 enheter från föregående månad till 30 procent. Andelen som har bunden ränta minskar med 2 enheter från föregående månad till 21 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 2 enheter från föregående månad till 18 procent.


Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner och ligger i den här mätningen på mellan plus 44 och plus 53 enheter. I Västra Götaland och Östra Götaland stiger indikatorn med 12 enheter vardera från plus 41 enheter till plus 53 enheter respektive från plus 34 enheter till plus 46 enheter. I Norrland stiger indikatorn med 11 enheter från plus 33 till plus 44 och i Stockholm stiger indikatorn med 9 enheter från plus 43 till plus 52. I Svealand utom Stockholm stiger indikatorn med 4 enheter från plus 40 till plus 44 medan den i Skåne stiger med 2 enheter från plus 44 till plus 46.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

”Hushållen visar inga tecken på att dämpa sina positiva boprisförväntningar. Nästan 6 av 10 tror nu på stigande bostadspriser. Men trots den växande optimismen har det ännu inte helt återspeglats i faktiska bostadspriser. I takt med att räntesänkningarna når plånböckerna väntas aktiviteten och omsättningen följa med vilket kommer ge nytt liv åt bostadspriserna efter två tuffa år.”

”Den här månaden steg något förvånande hushållens syn på styrräntan. Det indikerar dels att hushållen fortfarande är ganska försiktiga med att räkna hem räntesänkningar, dels att de inväntar att Riksbankens först går från ord till handling med sina besked. Senaste räntesänkningen kom efter mätperioden och det återstår att se hur stor effekt beskedet och budskapet om fler sänkningar får på hushållens syn i junimätningen.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 29 april till 6 maj. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn