Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn juni 2023 visar på ökade förväntningar

Stark återhämtning i hushållens boprisförväntningar

Boprisindikator ökar med 18 enheter i juni, från minus 7 till plus 11. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 30 och minus 7 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 3,76 procent, vilket är en uppgång med 0,02 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar från 7 procent till 8 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2023.

Läs hela rapporten här.

Boprisindikatorn, 2003-2023

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 11, vilket är en ökning med 18 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 38 procent, vilket är en ökning med 7 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 11 enheter till 27 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 4 enheter till 27 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,76 procent. Det är en ökning med 0,02 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 2 enheter till 26 procent medan andelen som har bunden ränta ökar med 2 enheter till 27 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 2 enheter till 18 procent.  

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner den här månaden. I Norrland stiger indikatorn med 30 enheter från minus 14 till plus 16. I Stockholm stiger indikatorn med 28 enheter från plus 2 till plus 30 medan den i Svealand utom Stockholm stiger med 25 enheter från minus 17 till plus 8. I Skåne stiger indikatorn med 11 enheter från plus 2 till plus 13 och i Västra Götaland med 10 enheter från minus 8 till plus 2. I Östra Götaland visar indikatorn fortsatt en negativ siffra, men ökar med 5 enheter från minus 12 till minus 7.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Trots ett tufft ränteklimat och en urholkad köpkraft som inte ser ut att lätta i närtid ställer fler hushåll in sig på stigande bostadspriser det kommande året. Det är första gången på ett år där fler hushåll är positiva än negativa när det kommer till bostadsprisernas utveckling. Det är en signal som bör tas på allvar och som återigen visar tecken på bostadsmarknadens motståndskraft.”

Hushållen ställer in sig på en räntetopp på 3,76 procent, vilket skulle motsvara en sista höjning från Riksbanken med 0,25 procentenheter. Förmodligen är det en kombination av att den värsta räntestormen är passerad och en stadig arbetsmarknad som ger hushållen vind i seglen för deras mer positiva syn på bostadsmarknaden.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 maj till 6 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn