Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, juni 2022

Hushållens boprisförväntningar rasar

Boprisindikator minskar med 34 enheter i juni, från plus 18 till minus 16. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 10 och minus 24 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år minskar från föregående månad och ligger på 0,97 procent, en minskning med 0,39 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar jämfört med förra månaden och ligger på 11 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2022.

Läs hela rapporten här

Boprisindikatorn, 2003-2022

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 16, vilket är en minskning med 34 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 31 procent, vilket är en minskning med 11 procentenheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 47 procent, vilket är en ökning med 23 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 8 enheter till 18 procent.  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att öka till 0,97 procent. Det är en minskning med 0,39 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 3 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 1 enhet till 18 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 33 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 1 enhet från föregående månad till 18 procent.  

Precis som i maj sjunker indikatorn i samtliga regioner, men nu är indikatorn negativ i alla regioner. I Svealand utom Stockholm sjunker indikatorn med 54 enheter från plus 30 till minus 24 och i Skåne med 39 enheter från plus 23 till minus 16. I Östra Götaland faller indikatorn med 31 enheter från plus 14 till minus 17 medan den sjunker med 30 enheter i både Norrland och i Stockholm, från plus 19 till minus 11 respektive från plus 20 till minus 10. I Västra Götaland faller indikatorn med 22 enheter, från plus 4 till minus 18. SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Hushållens boprisförväntningar uppvisar det kraftigaste fallet sen pandemins inledning, vilket är ett resultat av att en allt dystrare ekonomisk vardag nu hinner ikapp hushållen. Under pandemin vände förväntningarna kraftigt upp igen efter att både Riksbanken och regeringen stöttade konjunkturen med krispolitik. Nu är läget ett helt annat och hushållen bör inte förvänta sig samma draghjälp framåt, vilket kan leda till ytterligare nedgångar innan läget stabiliseras.”

Den här månaden justerar hushållen ned sina ränteförväntningar något. Riksbankens allt tydligare signaler om vilket ränteläge som kommer att gälla det kommande året ser ut att få genomslag på hushållens förväntningar, som nu ligger mer i linje med Riksbankens egen räntebana.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 31 maj till 7 juni. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn