Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, januari 2023

Boprisförväntningarna vänder upp från låga nivåer

Boprisindikator ökar med 15 enheter i januari, från minus 36 till minus 21. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 14 och minus 33 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år minskar något från föregående månad och ligger nu på 3,19 procent, en nedgång med 0,02 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 9 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för januari 2023.

Läs hela rapporten här

Boprisindikatorn, 2003-2023

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om styrräntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 21, vilket är en ökning med 15 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 28 procent, vilket är en ökning med 6 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 9 enheter till 49 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 15 procent.    

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,19 procent, vilket är en minskning med 0,02 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 9 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta sjunker med 1 enhet till 20 procent jämfört med förra månaden, medan andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 5 enheter till 33 procent. Andelen hushåll som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bolån ökar med 1 enhet från föregående månad till 17 procent.  

Boprisindikatorn stiger i nästan samtliga regioner men är fortfarande negativ i alla regioner. I både Östra Götaland och i Skåne stiger indikatorn med 24 enheter, till minus 14 respektive till minus 18. I Västra Götaland stiger indikatorn med 23 enheter till minus 22. I Norrland stiger indikatorn från minus 28 till minus 15 och i Stockholm från minus 32 till minus 20. Svealand utom Stockholm är den enda regionen där indikatorn sjunker, från minus 31 till minus 33.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Hushållen inleder året med att revidera upp sina boprisförväntningar för de kommande 12 månaderna, om än från låga nivåer. Även om det mesta talar för att de privatekonomiska utsikterna kommer bli tuffare innan de blir bättre kan det vara starten på en stabilisering av såväl förväntningar som priser.”

Med en månad kvar till årets första räntebesked är hushållens förväntansbild tydlig – räntehöjningarna är inte över. Men det signalerar också att man tror att räntetoppen är nära, vilket innebär att boendekostnaderna sannolikt stabiliseras under vårkanten och därmed ger stöd åt en långsam återhämtning av bostadspriserna under andra halvåret av 2023.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 december till 3 januari.  Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn