Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, januari 2022

2022 inleds med stigande boprisförväntningar

Boprisindikator ökar med 8 enheter i januari, från 43 till 51. På regional nivå ligger indikatorn mellan 42 och 60 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker från föregående månad och ligger på 0,61 procent. En minskning med 0,03 enheter. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger kvar på samma nivå som förra månaden på 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för januari 2022.

Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2022

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 51 vilket är en ökning med 8 enheter från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 59 procent, en ökning med 5 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 8 procent, en minskning med 3 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 1 enhet till 26 procent.  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att öka till 0,61 procent. Det är en minskning med 0,03 enheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en lika stor andel som förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 21 procent. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 5 enheter från 29 till 34 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 procentenhet jämfört med föregående månad till 15 procent.  

Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. I januari ökar indikatorn i tre regioner och minskar i tre jämfört med föregående månad. I Västra Götaland ökar indikatorn med hela 21 enheter, från 39 till 61. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn från 41 till 54 medan den i Stockholm ökar från 44 till 50. I Östra Götaland minskar indikatorn med 4 enheter från 46 till 42, i Norrland från 48 till 45 medan den i Skåne minskar med 2 enheter från 46 till 44.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

”Efter ytterligare ett starkt bostadsår i ryggen inleder hushållen det nya året med stigande boprisförväntningar. Så länge ränteläget är lågt och pandemin håller hemester och hemarbete vid liv kan hushållen få rätt i sin prognos.”

”Drygt var tredje hushåll uppger att de endast har bunden ränta på sina bolån. Det är den högsta nivån sedan mätningen startades 2003. Den senaste tidens inflationsuppgångar och Riksbankens signaler om en mer åtstramande räntepolitik verkar få hushållen att ta höjd för stigande räntor.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 28 december till 4 januari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn