Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, februari 2022

Hushållens boprisförväntningar vänder ner

Boprisindikatorn minskar med 6 enheter i februari, från 51 till 45. På regional nivå ligger indikatorn mellan 35 och 55 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger på 0,82 procent, vilket är en ökning med hela 0,21 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 12 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för februari 2022.

Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2022

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 45, vilket är en minskning med 6 enheter från förra månaden

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 55 procent, vilket är en minskning med 4 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 10 procent, vilket är en ökning med 2 enheter. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 26 procent.  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att öka till 0,82 procent. Det är en markant ökning med 0,21 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 12 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 3 enheter till 18 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 3 enheter från 34 till 31 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 1 procentenhet jämfört med föregående månad, från 15 till 16 procent.  

Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. I februari ökar indikatorn i tre regioner och minskar i tre jämfört med föregående månad. I Östra Götaland ökar indikatorn med 9 enheter, från 42 till 51. I både Stockholm och Norrland ökar indikatorn med 5 enheter, från 50 till 55 respektive 45 till 50. I Västra Götaland minskar indikatorn med hela 25 enheter, från 60 till 35, medan den minskar med 17 enheter i Svealand utom Stockholm, från 54 till 37. I Skåne minskar indikatorn med 5 enheter till 39.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

”En kraftig börsnedgång i januari, signaler om slutet på pandemin samt en växande och märkbar inflations- och ränteoro verkar ge avtryck i hushållens förväntningar på bostadspriserna det kommande året. Det vi nu ser kan vara början på en normalisering av prisförväntningarna.”

”Hushållen börjar se slutet på det extremt låga ränteläget. Inte sedan 2014 har hushållen förväntat sig en lika hög reporänta om ett år, vilket också är i linje med den växande andel hushåll som planerar att binda sina rörliga lån.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 1 februari till 7 februari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn