Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn februari 2021

Boprisindikatorn, februari 2021

Temperaturen fortsätter stiga på bostadsmarknaden

[share_box]
[divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]
Boprisindikator ökar med 3 enheter i februari, från 54 till 57. På regional nivå ökar skillnaderna och indikatorn ligger nu mellan 53 och 64 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar något och ligger i februari på 0,44 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 4 procent, vilket är två enheter lägre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för februari 2021.


 

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 57, vilket är en uppgång med 3 enheter från förra månaden.
Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 3 procentenheter från förra månaden till 64 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 7 procent, samma nivå som föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser är 20 procent, vilket är en nedgång med 3 enheter jämfört med förra månaden. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,44 procent. Det är en ökning med 0,02 procentenheter jämfört med förra månaden.
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med två enheter jämfört med förra månaden (6 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 3 procentenheter till 23 procent och andelen som har bunden ränta ökar med 1 procentenhet till 27 procent. Andelen som uppger att de har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 2 enheter till 20 procent.
I februari ökar indikatorn i fyra av sex regioner och minskar i två regioner. I Östra Götaland ökar Boprisindikatorn med 11 enheter från 53 till 64 och i Skåne ökar den med 7 enheter till 64. I Svealand utom Stockholm ökar den med 4 enheter till 55 och i Stockholm med 3 enheter till 56. Den största nedgången står Västra Götaland för där indikatorn minskar med 7 enheter från 60 till 53 och i Norrland minskar den med 2 enheter från 56 till 54.
SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
 

Tron på stigande bostadspriser 2021 fortsätter att stärkas. Ny försäljningsstatistik ger också hushållen rätt – priserna fortsätter för närvarande uppåt och störst är efterfrågan på villor och större lägenheter. Låga räntor och ekonomisk återhämtning talar för fortsatta uppgångar även om det senare i år kan ske en avmattning om och när regeringens stödåtgärder successivt rullas tillbaka.

 

Hushållens förväntningar på reporäntan fortsätter att ligga klart högre än både dagens reporänta och analytikernas prognoser. Det är troligt att hushållen ligger för högt i sina förväntningar och att reporäntan och rörliga bolåneräntor fortsätter att vara låga ett tag till. Däremot finns det en begynnande diskussion om de långa amerikanska räntorna är på väg upp vilket i förlängningen kan innebära högre bundna räntor i Sverige.

 
[call_to_action title=”Kontakt / Offertförfrågan” icon=”icon-mail-line” link=”mailto:info@demoskop.se” button_title=”” class=”” target=”_blank” animate=””]Vi på Demoskop har ett effektivt upplägg för att hjälpa dig att mäta och påverka opinion. Hör gärna av dig så berättar vi mer![/call_to_action]
 

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 26 januari till 2 februari. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.
[share_box]


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn